Hoppa till innehåll
fredrik_broman-mountain_stream-217-7.jpg
Foto: Fredrik Broman/imagebank.sweden.se

Paketering av hållbara reseupplevelser till en internationell marknad

Pandemin förde med sig en ökad medvetenhet om hållbarhet generellt i vår omvärld. För resebranschen innebar pandemin dessutom drastiskt förändrade förutsättningar och behov av att hitta nya arbetssätt och innovativa lösningar för att överleva på kort sikt. Det inbegrep andra transportsätt och bokningsmöjligheter samt en ökad efterfråga på andra slags reseupplevelser från konsumenternas sida.
Senast uppdaterad:28 mars 2023

Hur bra är vi i branschen på att paketera och kommunicera och faktiskt leverera hållbar turism?

Ansvarsfulla turismverksamheter står fortfarande för en för liten den av den totala marknadsandelen och vi vet att det här är ett affärstillfälle där vår bransch kan bidra till att göra skillnad. Men för att våra resenärer ska förstå vad hållbar turism innebär så är det viktigt att de får uppleva det på plats. De behöver få uppleva innebörden av hållbar turism dvs se, höra, göra och känna de ansvarsfulla och hållbara åtgärder som är gjorda i verkligheten. Tina berättar mer om hur det kan göras i den inspelade föreläsningen.

Längd 15.24

Kort sammanfattning:

Om du tar ditt hållbarhetsarbete på allvar bör du välja att paketera upplevelser som faktiskt berör, upplevelser som ger nya perspektiv och som bidrar till att resenären får en djupare förståelse för platsen och dess människor. När det lyckas så förstår resenärer innebörden av hållbar turism.

Bidra till att långsiktiga värden skapas lokalt

Tre delar utgör basen i hållbarhetsaspekten för ansvarsfull turism:

 1. Miljönytta – ekologisk hållbarhet. Vilka ekologiska värden bidrar t ex hotellet med lokalt? Hur ser driften och eco-designen ut? Hur ser destinationens bärkraft ut? Vi vill undvika överturism, vi marknadsför hellre underturism. Hur kan CO2 effekten reduceras och balanseras.
 2. Samhällsnytta – social hållbarhet. Vi ser på de sociala värdena som hotellet bidrar med lokalt. Används lokal arbetskraft och kompetensutvecklas de på plats. Lyfts kulturarvet fram i verksamheten. Arbetar man med t ex hälsofrämjande aktiviteter, utbildning på plats.
 3. Affärsnytta – ekonomisk hållbarhet. Hur bidrar hotellet med att generera inkomst lokalt? Köper man in lokala produkter, tjänster och service? Stöttar man naturvård eller kulturarv av olika slag.


Hur tänker en researrangör vid paketering:

 • Man väljer destinationer där man vet att turism faktiskt behövs och gör god verkan och undviker platser där överturism finns.
 • Man säljer inga hotellrum utan istället ett paket av olika typer av övernattningar i kombination med upplevelser, t ex Clamping som kombineras med en lyxigare vistelse vid t ex ett SPA. Man paketerar en naturupplevelse och avslutar den med en sol- och badupplevelse. Man kombinerar en kulturupplevelse med en naturupplevelse. Det är bra att lägga in aktiviteter som har en bildande karaktär och som verkligen kan påvisa det ansvarsfullt hållbara i turismkonceptet.
 • Man väljer hotell efter hur de svarar upp för kraven på hållbarhet och ansvarsfull turism och försöker se till att turisterna få uppleva det hållbara konceptet på plats.
 • Man försöker undvika de CO2 tunga transporterna som t ex inrikesflyg. Kan man istället välja tåg eller buss så är det bättre om turisterna vill lägga den extra tiden på att resa miljövänligt.
 • Reslängden kommer kanske att påverkas efter Coronan. När turisterna väl är borta stannar de ev lite längre, detta kommer påverka vår paketering.

Exempel på goda paketeringar

I den här filmen tar Tina upp flera goda exempel på lyckade paketeringar.

Mer kunskap om internationell paketering

Tillsammans ska vi fortsätta att positionera oss som världens mest hållbara och attraktiva resmål. I två artiklar och en publikation ges konkreta tips på hur du som aktör i besöksnäringen kan kommunicera och marknadsföra hållbarhet idag.

 • Sverige - världens mest hållbara och attraktiva resmål

  Tillsammans ska vi fortsätta att positionera oss som världens mest hållbara och attraktiva resmål. I två artiklar och en rapport ges konkreta tips på hur du som aktör i besöksnäringen kan kommunicera och marknadsföra hållbarhet idag.

  Läs artikeln
 • Hållbart resande - en växande trend

  Där britten talar om ”sustainable travel”, refererar amerikanen till resor med ”awareness”. Men oavsett ordval är en sak säker: framtidens besöksnäring kommer i större utsträckning ta hänsyn till hur man reser och vad semestern sätter för avtryck på destinationen som besöks.

  Läs artikeln

Ytterligare fördjupning - webbinarieserie i tre delar

Lär dig hur du kan få affärsnyttan, samhällsnyttan och miljönyttan att samverka i paketeringen för att locka de internationella kunder som faktisk är villiga att betala för resan, boendet, maten och upplevelserna.

 • Aurora Safari Camp
  Foto: Tina Axelsson/imagebank.sweden.se
  Presentation

  Del 1: Paketering av hållbara reseupplevelser

  2020. Hur gör du för att erbjuda ett hållbart utbud som lockar de internationella resenärerna? I den här filmen guidar Tina Frisk dig till ”Purpose & Profit”, skillnaden mellan produktägare och leverantör samt hur du definierar dina produktsegment.

 • Reindeer rajd
  Foto: Staffan Widstrand/imagebank.sweden.se
  Presentation

  Del 2: Paketering av hållbara reseupplevelser

  2020. Hur gör du för att erbjuda ett bra landarrangemang för dina internationella resenärer? I den här filmen berättar Tina Frisk om hur du kan tänka kring landarrangemanget och paketeringen av densamma.

 • Outdoor cooking
  Foto: Anna Hållams/imagebank.sweden.se
  Presentation

  Del 3: Paketering av hållbara reseupplevelser

  2020. Hur gör du ett bra reseprogram och hur mycket behöver du informera kunderna om innan resan? I denna film tar Tina Frisk upp utformningen av reseprogrammet samt vikten av bra leverans på plats.