Hoppa till innehåll
emelie_asplund-island_sightseeing-5439.jpg
Foto: Emelie Asplund/Imagebank.sweden.se

Hållbar turism mätning och uppföljning

För att öka takten för hållbar turism och besöksnäring i Sverige behöver vi fortsätta jobba tillsammans utifrån våra olika roller och ansvar. I Sverige ligger vi i framkant men vi behöver göra ännu mer och det gäller oss alla oavsett om man jobbar nationellt, regionalt eller lokalt. En viktig del är att vi delar kunskap och erfarenheter med varandra.
Senast uppdaterad:15 november 2023

Syftet med den här seminarieserien är att Visit Sweden och Tillväxtverket tillsammans med besöksnäringen ska lyfta frågor som handlar om hållbar turism och besöksnäring i Sverige. I det andra seminariet fokuserar vi på mätning och uppföljning av hållbarhet.

Längd: 59.52

Seminarium nr 2 i Tillväxtverket och Visit Swedens seminarieserie kring hållbar turism lyfter ämnet mätning och uppföljning. Tillsammans med paneldeltagarna från Västerbotten Experience, Göteborg & Co och Naturturismföretagen diskuterar vi lärdomar från internationella och svenska initiativ att mäta och följa upp hållbar turism och besöksnäring på företags- och destinationsnivå. Vad går att tillämpa till ett svenskt sammanhang? Vad bör vi undvika?

Medverkande: Jenny Jonevret, Visit Sweden Carin Persson, Tillväxtverket Alex Dubois, Tillväxtverket Katarina Thorstensson, Göteborg & Co Annika Sandström, Västerbotten Experience Camilla Jönsson, Naturturismföretagen.