Hoppa till innehåll

Strategiska områden

Visit Swedens långsiktiga strategi är fördelad i tre övergripande strategiska områden och inom varje strategiskt område finns mål.
Senast uppdaterad:4 juli 2024

Tillsammans för en konkurrenskraftig besöksnäring och värde i samhället

Visit Sweden kan som nationell, statlig och främjande aktör påverka, engagera och inspirera andra för att öka den svenska besöksnäringens konkurrenskraft. Med kunskaper om internationella målgrupper och marknader och med innovationsförmåga fångar bolaget tankar och idéer för att långsiktigt bidra till en positiv utveckling av svensk besöksnäring.

Ökad attraktionskraft för destinationen Sverige

Destinationen Sverige har en stor potential genom att erbjuda det som efterfrågas av framtidens resenärer där resandet är en del av livet, och där resenären vill bidra till en positiv utveckling på en destination och efterfrågar mer hållbara alternativ. Varje dag, året om, arbetar Visit Sweden för att öka morgondagens efterfrågan till destinationen Sverige.

Välmående och hållbart bolag

Visit Sweden ska vara ett välmående och hållbart bolag. Bolaget ska vara en attraktiv arbetsgivare med stark företagskultur, lärandet i fokus, engagerade medarbetare, samt ett bolag som har ett starkt och modigt ledarskap. Visit Sweden är ett marknadsföringsbolag i en hårt konkurrensutsatt och föränderlig värld där hög medarbetarkompetens och en framtidssäkrad organisation är nyckelfaktorer för framgång.