Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsredogörelse

Visit Sweden står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av så många användargrupper som möjligt, oavsett funktionsvariationer och oberoende av vilka hjälpmedel som används.
Senast uppdaterad:10 augusti 2023

Den här sidan beskriver hur domänen corporate.visitsweden.se uppfyller lagen om tillgänglighet, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Se avsnittet nedan om innehåll som inte är tillgängligt för mer information.

Innehåll som inte är tillgängligt

Kända tillgänglighetsproblem förenligt med lagkraven på corporate.visitsweden.com.

1) Film och rörligt material saknar alternativ för att kunna tillgodogöra sig filmens innehåll, då de saknar undertexter, transkribering och/eller syntolkning. WCAG 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 (A) WCAG 1.2.4, 1.2.5 (AA)

2) Vissa dokument är inte korrekt taggade för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas dokument där läsordning och tabbordning är felaktig. I en del dokument kan bilder och annan grafik sakna (eller ha felaktiga) textalternativ. Dokument saknar alternativ för att kunna tillgodogöra sig dokumentets innehåll då de inte är tillgänglighetsanpassade. WCAG 2.0 (A/AA)

Oskäligt betungande anpassning

Visit Sweden åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12§ lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll som är publicerad före 23 september 2020.
Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda alla dokument och filmer.

Dokument (PDF, EXCEL, WORD, PPT ETC.)
Dokument som presenteras på Visit Swedens sajter äldre än september 2020, kommer tyvärr inte vara tillgänglighetsanpassade. Vi förbättrar dokumenten löpande och vid begäran.

Video/Film
Flera videoklipp som vi publicerat på våra webbplatser före september 2020 saknar undertexter, transkribering och/eller syntolkning.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från corporate.visitsweden.com som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss genom epost till [email protected]

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Du kan kontakta oss på genom epost till [email protected]

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en intern testning av corporate.visitsweden.com.
Senaste bedömningen gjordes den 20 augusti 2020.

Redogörelsen uppdaterades den 30 september 2020.