Hoppa till innehåll

Online Travel Agents-plattformar (OTA)

Visit Swedens uppdrag är att marknadsföra resmålet Sverige mot den globala resenären. Genom smart marknadsföring året runt bygger vi en positiv bild av resmålet som ökar efterfrågan att vilja resa hit. Här erbjuder vi en möjlighet att bli del av Visit Swedens stora OTA-satsning och visa upp det bästa i din region, destination, stad osv. till en relevant målgrupp. Låt oss tillsammans påverka Sverigebilden på synlighetsstarka plattformar, nära bokningen!

Vårt erbjudande

Över flera år har Visit Sweden tillsammans med partners från besöksnäringen samarbetat med olika, internationella OTAs (Online Travel Agency) på flera marknader. Dessa aktiviteter har varit väldigt framgångsrika och har gett fina resultat.

Fördelar med att samarbeta med OTA:

  • Ger ökad kännedom och trovärdighet/rykte.
  • Bra räckvidd, öka synligheten för Sverige i rätt målgrupp.
  • Närhet till bokning.
  • Värdefulla målgruppsinsikter om resenärer.

2024 planerar Visit Sweden att samarbeta med minst en OTA på flera internationella marknader där Visit Sweden brukar vara aktiva.

Just nu pågar en noggrann pitch-/screeningprocess med hjälp av Visit Swedens mediabyrå för att identifiera den mest lämpade OTAn för 2024. Vi kommer presentera nästa års OTA samarbetspartner i slutet av oktober 2023.

Deltagande paket kommer ligga på en liknade prisbild som 2022 och 2023 vilket inkluderar bland annat ett uppstarts seminarium i början av produktionsprocessen, rapportering osv.

Minst 10 partners krävs för att kunna genomföra projektet på ett professionellt sätt.

För vem?

Regionala turismorganisationer, destinationer, städer som har tillgång till budget för internationell marknadsföring och erfarenhet inom digital marketing.

När?

Kampanjperioden kommer vara anpassat till boknings cirkeln, mest sannolikt Q2/2024.

Anmäl ditt intresse!

För mer information, ta kontakt med:

Nils-John-sv.jpg

Nils John

Business Development Manager & Country Manager, Germany

[email protected]