Hoppa till innehåll

Kommunicera ert hållbarhetsarbete - inspireras av andra

I Kunskapsbanken under "Verktygslåda" ger vi olika tips på hur ni kan tänka kring er hållbarhetskommunikation för att nå den medvetna resenären, där ett första steg är att berätta om vad ni gör oavsett hur mycket eller hur lite. Vad är er drivkraft? Här följer smakprov från några företag i besöksnäringen, hur de kommunicerar sitt hållbarhetsarbete.
Senast uppdaterad:8 juni 2023

Trakt Forest Hotel

Trakt Forest Hotels ambition är att använda resurserna som finns i området för att skapa nya naturupplevelser, liksom att utveckla turismen i trakten.

Hur då?
"... För att erbjuda en miljövänlig och hållbar naturupplevelse har arbetet med Trakt Forest Hotel gjorts utifrån noggrant utvalda materialval. Detta återspeglas bland annat i matlagning med lokalt producerade råvaror, med brandskadat timmer i Timmerhuset och isolering av termoträ. Skogssviterna är varsamt placerade på stolpar i naturen för att utgöra en minimal påverkan på naturen runt omkring..."
Läs mer

Orbaden Spa och Resort

På Orbaden spa och resort präglar hållbarhetsarbetet verksamheten via en tydlig vision och hänvisning till FNs miljömål. ”Vårt mål är att ha en resort för framtiden”

På vilket sätt?
Man berättar bland annat om hur man jobbar med lokal odling och hur det bidrar till biologisk mångfald, materialval, energi, vilka lokala leverantörer de använder sig av, sitt mångfaldsarbete och hur man kan transportera sig hållbart till dem.
Läs mer

Pater Noster

Vår verksamhet existerar på havets och naturens villkor, därför är det centralt för oss att agera ansvarsfullt, tänka långsiktigt och ständigt jobba med hållbarhetsfrågor. Vi strävar efter att både vi själva och våra gäster gör så liten påverkan som möjligt på miljön”.

Hur då?
Man berättar bland annat om det egna vattenverket som avsaltar och renar havsvatten. Hur man prioriterar lokala leverantörer och främjar en ekologisk produktion med en restaurang och ett café som komposterar eller skänker bort överbliven mat. Man kommunicerar även hur hållbarhetsarbetet genomsyrar deras roll som arbetsgivare.
Läs mer

Husky Home

Kärnan i vårt hållbarhetsarbete är alltid djurens välbefinnande”. För Husky Home är hållbarhet ett förhållningssätt som kommuniceras aktivt, i både detalj och helhet.

Tänk om!
"...Att tänka hållbart innebär att allt vi gör präglas av kompetens, tanke och ansvar. För våra gäster, anställda, djur och världen omkring oss. Som ett resultat av detta är vårt förhållningssätt att ständigt tänka proaktivt och utveckla vårt arbete så att vår resursanvändning blir så effektiv som möjligt..."
Läs mer

Lilla Bjers

Det är med vördnad för de människor som tidigare varit här som vi brukar jorden. Att man tillagat mat här i minst 2 500 år, det visar en kokgrop från bronsåldern som vi funnit på gården. Genom att bruka och inte förbruka, moder jord, genom ekologi, hållbarhet och mångfald, i kärlek och respekt vill vi att gården ska leva vidare i framtiden.”     

Vad gör de?
Man berättar om hållbarhetsarbetet i alla delar från odling, ekonomi, personal, till maten och drycken. Gården är KRAV-certifierad sedan 2001.
Läs mer

Carl Larsson-gården

Carl Larsson-gården förvaltas av en släktförening som arbetar för att bevara den och hålla Carl och Carls verk levande. Många aktiviteter skapas i samarbete med lokala aktörer. Samarbetet Co-lab skapar tillfälliga kollektioner baserade på moderna tolkningar av parets synsätt via återvunnen, hållbar samt reproducerbar tillverkning för dagens konsumenter.

Hur?
Man berättar, att genom att besöka butiken och köpa design från gården, kan gästerna vara med och bevara det unika kulturarvet.
Läs mer

Nutti Sámi Siida AB

Det samiska folket har alltid levt nära naturen med stor respekt för allt levande. Att arbeta på ett ansvarsfullt och hållbart sätt är därför mycket naturligt för oss. Vi försöker behålla detta tillvägagångssätt och införliva det i alla våra aktiviteter och turer.”

Märkning
Verksamheten är kvalitetsmärkt enligt Nature’s Best Sweden och Sápmi Experience och har certifieringen Sustainable Arctic Destination, vilket beskrivs detaljerat på hemsidan.
Läs mer

Way out West

“Sustainability is a keyword for Way Out West and has been since our start in 2007. As a festival promoter and inhabitants of the earth, it’s our responsibility to raise these issues and strive to always be better. This is something we work with on a daily basis in all aspects of the festival.”

Hur då?
Man berättar om sitt arbete både inom den ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarheten. Som enda festival i Sverige, och som första musikfestival i världen 2013, har Way Out West en ISO 20121-certifiering.
Läs mer