Hoppa till innehåll
Kvinna på tåget lutar sig på händerna mot fönstret och tittar ut.
Foto: Tina Axelsson/imagebank.sweden.se

Hållbara transporter

För att öka takten för hållbar turism och besöksnäring i Sverige behöver vi fortsätta jobba tillsammans utifrån våra olika roller och ansvar. I Sverige ligger vi i framkant men vi behöver göra ännu mer och det gäller oss alla oavsett om man jobbar nationellt, regionalt eller lokalt. En viktig del är att vi delar kunskap och erfarenheter med varandra.
Senast uppdaterad:26 oktober 2023

Syftet med den här seminarieserien är att Visit Sweden och Tillväxtverket tillsammans med besöksnäringen ska lyfta frågor som handlar om hållbar turism och besöksnäring i Sverige. I det femte seminariet lyfter vi fram initiativ för smartare och mer hållbara transporter. För att vi ska kunna resa och upptäcka världen på ett mer hållbart vis, krävs en kombination av förändrade beteenden och teknisk innovation.

Fokus hållbara transporter

Definitionen av turism är att människor förflyttar sig till platser utanför sin vanliga omgivning. Vi söker nya upplevelser, avkoppling, sociala och kulturella utbyten. För att vi ska kunna resa och upptäcka världen på ett mer hållbart vis, krävs en kombination av förändrade beteenden och teknisk innovation.

Medverkande:

Vi får möta Anneli Kamb, doktorand strategiska hållbarhetsstudier, KTH, Ingunn Sørnes, Special Advisor Sustainable Tourism, Innovation Norway, Krister Svensson, chef SJ försäljning, Ann-Sofie Hörlin, Hållbarhetschef, SAS, Daniel Skog, Hållbarhetsansvarig, STF och Thérese Lindquist, Miljö- och klimatstrateg, Mörbylånga kommun.

Programinnehåll:

  • Transporter och turism – hur ser det ut?
  • Co2-kalkylator – utsläpp från transporter inom turism.
  • Tågets utmaningar och möjligheter för hållbar turism.
  • Flygets utmaningar och möjligheter för hållbar turism.
  • Hur kan vi göra det enklare för turister att resa kollektivt?
  • Klimatsmarta resor i besöksnäringen.

Länkar som hänvisas till i sändningen:

  • Anneli Kamb hänvisar till klimatsmartsemester.se (svenska) travelandclimate.org (engelska) där man som konsument kan söka på en specifik resa och se vilket klimatavtryck resan ger och vilka alternativ det finns att ta sig dit på. Det är även en kunskapsdel kopplat till sökdelen. Gå in och testa!
  • Anneli hänvisade även till travelco2.com där man som producent kan få hjälp att klimatberäkna de resepaket man erbjuder.
  • Ingunn Sørnes hänvisar till Visit Norways klimatkalkylator där norska leverantörer av reseupplevelser kan gå in och beräkna sin klimatpåverkan beroende på varifrån deras gäster reser ifrån, hur de reser till och i Norge och hur länge de stannar. Det blir lätt att se vilka marknader som ger ett högre utsläpp än andra och därmed blir det lättare att styra mot ett lägre klimatutsläpp.
  • Thérese Lindquist, berättar om projektet klimatsmarta resor i besöksnäringen. Där regionen samverkar för att hitta klimatsmarta lösningar för resande till, från och inom tre destinationer; Astrid Lindgrens Värld, Glasriket och Öland. Projektet har lett till ökad samverkan i regionen och att man gemensamt hittat lösningar.

Klimatsmart transportkedja

Tillväxtverket har tagit fram en intressant rapport (april 2022) som visar på ett antal digitaliserande aktiviteter som leder till minskade utsläpp från transporter. Digitalisering kan ske både individuellt och i samverkan med andra företag, och det är genom en holistisk syn på sin verksamhet, organiserade och digitaliserade data, och en förmåga att dela och använda externa data som effektiviseringar och medföljande reduktioner i utsläpp kan göras i en värdekedja.