Hoppa till innehåll

Så berättar du om ditt hållbarhetsarbete

Att kommunicera hållbarhet behöver inte vara svårt eller krångligt men har stort värde för att bli valbar och skapa nya affärer med den medvetna resenären. Du tjänar ofta på att börja i det lilla. Så inled med att berätta att ni gör saker. Tänk både social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Senast uppdaterad:2 februari 2024

Tips 1

 • Tank pa mottagaren

  Tänk på mottagaren

  Formulera för dig själv först vad du vill säga till dina gäster och tänk på att de bombarderas med budskap så du måste förstå vad som är värdefullt för just dem, du behöver ha deras bästa i fokus.

Vad vill du berätta om?

All kommunikation handlar i grunden om att du har något du vill säga till din målgrupp. Fundera kring följande:

 • Vad tycker du är kul att berätta om?
 • Vad gör du redan idag som är värt att sprida?
 • Vad särskiljer dig från konkurrenterna?

Utgå från din mottagare

I dag bombarderas vi av budskap och du behöver förstå vad som är värdefullt för just din målgrupp.

 • Vad inom hållbarhet kan göra dem intresserade?
 • Vad har de för nytta av dina insatser?

Tänk på hur du berättar

När du vet vad du vill säga är det dags att tänka på hur du vill framföra dina budskap, själva paketeringen:

 • Hur kan du kommunicera hållbarhetsarbetet innan ett besök?
 • Hur kan du och din personal berätta om hållbarhetsarbetet på plats?
 • Vilka resurser och vilken kompetens behövs för att du ska kunna skapa riktigt goda berättelser i ämnet?

Tips 2

 • visa vardet

  Fokusera på fördelarna och var personlig

  Skapa berättelser som gör att gästen upplever ett mervärde av ert hållbarhetsarbete. Berätta på ett familjärt sätt om det ni gör och varför ni gör det.

Fokusera på fördelarna

Kommunicera de konkreta värden som visar att hon eller han vinner något på att välja hållbara alternativ, till exempel:

 • Så samarbetar vi med lokala leverantörer och restauranger.
 • Så jobbar vi med att minska vårt eget matsvinn.
 • Så sponsrar vi lokala hållbarhetsprojekt.
 • Så främjar vi lokala traditioner och seder.
 • Så arbetar vi med social hållbarhet.

Var personlig

Stärk din kommunikation om hållbarhet genom att på ett mänskligt och familjärt sätt berätta om vad ni gör – och varför ni gör det.

 • Lyft berättelser som beskriver varför ni satsar på hållbarhet.
 • Var gärna personlig – det gör berättelsen starkare, tydligare och mer trovärdig.
 • Undvik det allt för formella och krångla inte till det. Använd ett rakt och enkelt språk.

Tips 3

 • Kommunikation_hallbarhet

  Förankra och involvera

  Avsätt tid till att diskutera hållbarhetsarbetet med dina medarbetare. Det gör det både enklare och roligare att prata om ämnet.

Förbered kommunikationen

Några tips som stödjer det arbetet:

 • Samla gästernas frågor i ett dokument.
 • Ta fram en policy som utförligare beskriver hur ni bemöter gästers tankar.
 • Hitta inte på svar om du inte är säker – be i stället om att få återkomma.

Låt gästen vara med

Ett ”knep” är att bjuda in gästen i din kommunikation. Många vill visa att de, även resande fot, bryr sig om miljön.

 • Uppmuntra dem till att dela sina upplevelser i sociala medier.
 • Gör det enkelt för dem att i stort kommentera och rekommendera era hållbara produkter och tjänster.
 • Bemöt alla gäster på ett trevligt sätt och respektera att de tycker olika.
 • Ta med dem i er egna marknadsföring.

Tips 4

 • var arlig

  Var ärlig

  Öppenhet och ärlighet är grunder för att skapa förtroende, det gäller inte minst inom hållbarhetsområdet.

Var öppen och ärlig

Ärlighet varar längst:

 • Överdriv inte och hitta absolut inte på.
 • Kommunicera inte sådant du inte har bevis för eller har svårt att leva upp till.
 • Undvik ett luddigt språk och ord som inte betyder någonting, som till exempel ”eco-friendly” eller ”green”.

Tips 5

 • flera sprak

  Nå fler

  Ni når fler genom att ha informationen på minst engelska och tyska eller franska beroende på vilket land era gäster kommer ifrån.

Berätta på fler språk

Anpassa er marknadsföring om hållbarhet till internationella besökare:

 • Se alltid till att informationen finns på engelska.
 • Har ni kompetens inom andra språk, översätt gärna budskapen till dessa.
 • Ta reda på vilka vanliga ord och begrepp som finns inom hållbarhet på dina gästers språk.

Tips 6

 • gor det enkelt

  Gör det enkelt

  Ofta tappar man i trovärdighet när kommunikationen blir för komplicerad, stanna vid det enkla. Ta små steg i rätt riktning och låt gästen veta vad de kan göra för att enkelt bidra.

Gör inte hållbarhetskommunikationen krånglig och svår att förstå

Se till att hållbarhetsarbetet inte uppfattas som krångligt, luddigt eller allt för komplicerat:

 • Underlätta att välja hållbart genom till exempel tydliga skyltar för källsortering.
 • Lyft fram de vegetariska rätterna på menyn.
 • Visa på alternativ för användning av plastprodukter och liknande.

Sammanfattning:

 1. Bestäm dig för vad du vill berätta – vilka är dina huvudbudskap?
 2. Glöm inte bort din målgrupp – utgå från vad som intresserar dem.
 3. Fundera kring hur ska du ska formulera dina budskap. Hur blir de relevanta och intressanta?
 4. Lyft fram dina fördelar – visa på vad som gör dig speciell och unik.
 5. Var personlig – undvik ett formell och byråkratiskt språk.
 6. Förbered kommunikationen – planering är A och O.
 7. Var ärlig – lyft fram det ni gör, hitta inte på.
 8. Bjud in gästen – låt dina kunder vara med på hållbarhetsresan.
 9. Berätta på engelska, gärna fler språk.
 10. Var enkel – var begriplig – krångla inte till det.

Vässa dina bilder!

För att nå genom bruset av budskap och erbjudanden är bilder och videos i många fall ett måste. De har ett stort inflytande när många gör sitt val av resa, aktiviteter och boende. De ger även en möjlighet att förtydliga det ofta lite abstrakta arbetet med hållbarhet.

 1. Tänk bild – hela tiden. Många fototillfällen dyker upp under olika tillfällen i din verksamhet.
 2. Visa vad ni gör – och hur ni gör det. Använd dina visuella berättelser för att visa på jobbet inom hållbarhet – och vad som särskiljer er från andra.
 3. Var aktuell – se till att dina bilder är uppdaterade och speglar det som gästerna kan få vara med att uppleva. Rensa bort det alltför inaktuella.
 4. Kombinera text och bild. En bra bild är ofta slagkraftig i sig men om ni lägger till en text kan den berätta så mycket mer – och underlätta mottagarens tolkning.
 5. Kvalitet. Håll en hög och jämn fotografisk kvalitet, men tänk även på att det personliga och autentiska ofta är mer uppskattat än det stereotypa och allt för stylade, särskilt i sociala medier.
 6. Utnyttja dina digitala kanaler. Via sociala medier och andra plattformar kan du snabbt och enkelt publicera det som sker hos er. Gör du det genomtänkt skapar du spridning och engagemang.
 7. Ta fram en bildpolicy. Vill du få mer ordning på jobbet med bilder kan du ta fram en stödjande guide i form av riktlinjer eller policy.