Hoppa till innehåll

Marknadsbearbetning av researrangörer på tysktalande marknader

Visit Swedens uppdrag är att marknadsföra resmålet Sverige mot den globala resenären. Genom smart marknadsföring året runt bygger vi en positiv bild av resmålet som ökar efterfrågan att vilja resa hit. För att lyckas med marknadsföring är samverkan och samarbeten en viktig framgångsfaktor, och här erbjuder Visit Sweden ett spännande treårigt samarbete för destinationer som satsar långsiktigt mot det tyskspråkiga researrangörsledet och som har färdigpaketerade produkter som motsvarar researrangörers efterfrågan på marknaden.
Senast uppdaterad:5 oktober 2023
ACT - Långsiktigt samarbete med tyskspråkiga researrangörer

Samarbetet ger ökade insikter om marknadens efterfrågan, kunskaper om det attraktiva och hållbara resmålet Sverige, om paketerade produkter med hållbara alternativ samt inkluderar en unik resultatrapportering.

I våra målgruppsanalyser ser vi ett fortsatt stort intresse för att boka sin semesterresa via researrangörer på de tysktalande marknaderna och i en osäker värld ökar det intresset än mer.

Marknadsbearbetning och kampanjer via researrangörer

Researrangörsledet på den tyskspråkiga marknaden med länderna Tyskland, Österrike och Schweiz, består av tusentals researrangörer och resebyråer med olika inriktningar och fokus. Under många år har Visit Sweden, tillsammans med svenska partners, arbetat långsiktigt för att öka utbudet och marknadsföringen av paketerade produkter i Sverige hos utvalda researrangörer med stor framgång (tidigare RESA DACH).

I detta samarbete fokuserar vi på en fortsatt långsiktig och aktiv marknadsbearbetning och marknadsföring av det attraktiva och hållbara resmålet Sverige, och partners med hållbara alternativ, via noga utvalda researrangörer med stor affärspotential för Sverige.

Genom nära samarbete med utvalda researrangörer:

  • Skapas viktiga kunskaper om efterfrågan som ger insikter om vad prioriterade marknader önskar för produkter, vad som trendar och marknadens utveckling.
  • Maximeras marknadsbearbetningen av svenska paketerade partnerprodukter med hållbara alternativ hos utvalda researrangör med aktivt samarbete nära researrangörer.
  • Maximeras marknadsföringen av det attraktiva och hållbara Sverige och paketerade partnerprodukter hos utvalda researrangörer genom aktiv dialog om maximerad synlighet för våra investeringar.
  • Få en unik sammanställning av resultat och effekter av marknadsföring och utfall av bokningar.
  • Ökar dialogen om den attraktiva och hållbara destinationen Sverige och paketerade produkter med hållbara alternativ. Utgångspunkten är Visit Swedens nya varumärkesplattform med varumärkeslöftet ”Tillsammans mot ett mer medvetet resande” som beskriver den gemensamma riktningen för att positionera Sverige som resmål.

Visit Sweden kommer att fokusera på marknadsföring av hela Sverige genom 4-6 researrangörer som har stora volymer, ett stort Sverigeutbud och som har marknadsföringskanaler som når många. Som partner kan man välja dessa researrangörer eller andra som potentiellt har mer tematiska, nischade eller geografiskt avgränsade erbjudanden från Sverige.

Genomförandet av det operativa arbetet för samarbetet (marknadsinsikter, marknadsbearbetning, koordinering av avtal, koordinering av marknadsföringsinsatser) utförs av extern konsult med säte på marknaden.

För vem: regionala turismorganisationer, destinationer (geografiska, tematiska). Samarbetet erbjuds partners som har ansvar och mandat att representera ett destinationsvarumärke och ansvarar för samordning och produktion av destinationens valda färdigpaketerade paket som erbjuds inom samarbetet

Pris: 275 000 SEK/år (exkl moms) under perioden 2023-2025.

Exempel fördelning av investering:

  • Vid 7 partners, fördelning investering: 200 000 SEK för marknadsbearbetning, 75 000 SEK till marknadsföring. Möjlighet till extra marknadsföring, minst 25 000 SEK och uppåt. Alla priser är exklusive moms.
  • Vid 12 partners, fördelning investering: 125 000 SEK för marknadsbearbetning, 150 000 SEK till marknadsföring. Möjlighet till extra marknadsföring, minst 25 000 SEK och uppåt. Alla priser är exklusive moms.

Min deltagare: 7
Max deltagare: 14

Vad ingår:

  • Insikter, rapportering & möten: 3 nätverksträffar (”uppstart” i februari, 2 dgr), mars (”beslut inför 2024”, 2 dgr), nov (”återrapportering” 1 dgr), 1 nyhetsbrev i juni, total rapportering kring resultat och effekter från marknadsbearbetning och marknadsföring.
  • Marknadsbearbetning: 40-50 researrangörer med stor affärspotential för Sverige
  • Marknadsföring: via utvalda researrangör

Med reservation för eventuella ändringar.

Anmäl ditt intresse!

För mer information, ta kontakt med:

Christina Steer

Christina Steer

Head of Travel Trade

[email protected]