Hoppa till innehåll

Vinster med att samarbeta

För att attrahera nya kunder är det viktigt att som en del i hela erbjudandet berätta om sitt hållbarhetsarbete. Den medvetna resenären väljer upplevelser som utvecklar både sig själv som resenär, resmålet och företagen de besöker och 56% av de globala resenärerna med Sverigeintresse tar redan idag, eller kommer att ta miljöhänsyn framåt. Vad målgruppens definition av ”att ta miljöhänsyn” är, spänner från att uppleva lokala initiativ - upplevelser som ägs och drivs av människor som bor på orten till att välja en region där hållbarhet prioriteras. Så samverkan och ett strukturerat arbete med en destinations hållbarhetsarbete och hållbarhetskommunikation kan ge många fördelar.
Senast uppdaterad:17 maj 2024

Samverkan och ett strukturerat arbete på en destination

Finns en gemensam målbild och struktur för en destinations arbete med hållbarhet som involverar näringsliv, invånare och besökare ges det möjligheter även för kommunikation och marknadsföring. Med ett strukturerat hållbarhetsarbete kan destinationer på lång sikt bli mer attraktiva - för resenär, företag och bosatta - och därmed stärks destinationens varumärke.

Vilka är de konkreta fördelarna?

Läs mer på Tillväxtverket

Tillväxtverket har tagit fram en rapport - Verktyg för hållbar turism. Klicka på länken för att komma till rapporten.

Vad innebär ett strukturerat arbete i praktiken?

Om aktörer på en destination enas kring en gemensam vision och målbild, och arbetar metodiskt med hållbarhet för att uppnå målbilden skapas bättre förutsättningar för destinationens marknadsföring och kommunikation om hållbarhet. Besökare möter inte enbart en aktörs berättelser utan kan ta del av alla de aktörer som speglar näringslivet och samhället på destinationen. Det blir också enklare för aktörer att arbeta och kommunicera utifrån de riktlinjer, standarder och märkningar som destinationen gemensamt tar fram.

Exempel på samarbeten:

Skåne, Småland och Västmanland har tagit fram en övergripande strategi för en växande och hållbar turism i regionen. Det går att läsa mer om via följande länkar:

Järvsö har valt att arbeta med ramverket Global Sustainable Tourism Council (GSTC) och är 2022 EarthCheck Silver certified.

Västerbotten Experience (VX) är ett sigill som finns på besöksmål runt om i Västerbotten. Det är företag som tillsammans arbetar för mer hållbara natur- och kulturupplevelser i länet och metoden de använder bygger på de kriterier för hållbarhet som Global Sustainable Tourism Council (GSTC) tagit fram.

Certifiering och märkning

En certifiering eller märkning kan, förutom att ge en struktur i hållbarhetsarbetet, vara en viktig ingrediens i din kommunikation kring hållbarhet. De signalerar att man tar frågorna på allvar och stärker trovärdigheten. Har du en certifiering eller märkning är det smart att nyttja den i din kommunikation.

Tips när du kommunicerar din certifiering eller märkning:

  1. Presentera varumärket på flera ställen – se till att det är synlig både på plats och digitalt.
  2. Förklara varför ni har valt just den märkningen.
  3. Beskriv gärna hur ni arbetar med den – vad betyder den för verksamheten, personalen, gästerna och era samarbetspartners? Lyft gärna konkreta exempel.
  4. Var beredd på att svara på frågor. Här kan en gemensam FAQ vara ett bra stöd.
  5. Se till att det är möjligt för den som är intresserad att lära sig mer.
  6. Uppmuntra och gör det enkelt för gästen att sprida de goda idéerna vidare.

Några exempel på märkningar och certifieringar

Det finns idag många typer att välja på och nedan listar vi några att inspireras av.

För destinationer:

För aktörer:

I Västra Götaland har man skapat en övergripande styrning och en gemensam metod för regionens aktörer under namnet Hållbarhetsklivet – vilket också 2022 hamnade på första plats i Global Destination Sustainability Index.

För produkter och tjänster:

Skillnaden mellan certifiering och märkning:

Certifiering

Certifiering är en frivillig process där extern part granskar och bedömer en produkt, tjänst, verksamhet eller process. Utvärdering av externa oberoende aktörer ger störst trovärdighet. Flera av de certifieringar som används bygger på de kriterier som fastslagits av GSTC-D. Certifieringar som EarthCheck, Bærekraftig reisemål och Green Destinations bygger alla på GSTC-D.

Märkning

Märkning ger information om en produkt eller tjänst till potentiella konsumenter och ska garantera kvaliteten. Det kan ske genom certifiering, men en märkning innebär inte nödvändigtvis att tjänsten eller produkten är certifierad. Lokala producenter följer ibland kraven i en märkning men har inte råd att ansökan om märkningen. Kommunikationen är viktig i dessa sammanhang.

Vill du veta mer om hur andra samarbetar?

Hållbar besöksnäring

ArtikelSenast uppdaterad: 5 juni 2024
Hållbar besöksnäring

Hållbar tillväxt genom samverkan och partnerskap

ArtikelSenast uppdaterad: 5 mars 2024
Hållbar tillväxt genom samverkan och partnerskap