Hoppa till innehåll

Så når du den medvetna resenären

För att attrahera nya kunder är det viktigt att som en del i hela erbjudandet berätta om sitt hållbarhetsarbete. Den medvetna resenären väljer upplevelser som utvecklar både sig själv som resenär, resmålet och företagen de besöker och 56% av de globala resenärerna med Sverigeintresse tar redan idag, eller kommer att ta miljöhänsyn framåt. Vad målgruppens definition av ”att ta miljöhänsyn” är spänner från att uppleva lokala initiativ - upplevelser som ägs och drivs av människor som bor på orten - till att bo miljöcertifierat. Här finner du insikter och fakta som kan stödja och inspirera din marknadsföring för att nå den medvetna resenären.
Senast uppdaterad:21 mars 2024

Sverige – Världens mest hållbara destination

Sverige har länge haft ett stort förtroende inom hållbarhet. Fortsätter intresset finns det goda utsikter för att fler väljer oss som destination, men för att de ska göra det behöver vi visa upp och berätta om vad vi gör – och förstå resenärernas drivkrafter.

Sverige placerar sig bra i olika hållbarhetsindex:

Första plats: Euromonitor Sustainable Travel Index, 2022
Första plats: The Global Sustainable Competitiveness Index, 2022
Andra plats: Climate Change Performance Index, 2023
Andra plats: Sustainable Development Index (SDG Index), 2023

56% av globala resenärer med Sverigeintresse tar redan idag, eller kommer att ta miljöhänsyn framåt.

En målgrupp med potential

Nyfikna upptäckare är en grupp som i stort matchar erbjudandet om ett hållbart resmål. De har breda intressen och vill uppleva mycket under sin resa. De uppskattar det lokala och det genuina och eftersom de redan är nyfikna på den svenska livsstilen är det en målgrupp med en stor potential.

Vad tycker en resenär är hållbart?

Upplevelsen av vad det innebär att ta hänsyn till miljö skiljer sig ofta beroende på vem du frågar, men nedan är en ”topplista” kring vad som är värt att berätta om. Din medvetna gäst vill:

En majoritet av resenärer väljer hållbara hotell om allt annat vore lika. 69% skulle fortfarande välja det mer hållbara alternativet även om priset var 5% högre.

En utblick: Fem tips från internationella researrangörer

  1. Baka in kostnaden. Betalningsviljan för hållbart resande ökar ofta om det bakas in i totalpriset då det blir till en positiv bonus på reseupplevelsen.
  2. Marknadsför upplevelsen. Se hållbarhet som en viktig del av resan, något som gör den bättre, och inte själva reseanledningen.
  3. Kommunicera rätt värde. Alla efterfrågar inte hållbarhet, däremot vill många ha autentiska upplevelser i nära kontakt med lokalsamhället och naturupplevelser på platser lång från massturism.
  4. Berätta om vad du gör. Hållbarhet är ett bra argument för resan om den paketeras och presenteras på rätt sätt. Personlig marknadsföring är det som gör att du sticker ut i bruset. Skapa intressanta berättelser om din produkt!
  5. Etablera samarbeten. En dialog med researrangörer, som vet hur deras marknad fungerar, ger en möjlighet till en finslipad kommunikation om hållbarhet. Lika viktigt är att etablera samarbeten med andra produktägare. Vad finns mer att göra än att bo på det hållbara hotellet?

Hårda fakta om gäster som vill ta hänsyn till miljön

29% tycker det är svårt att hitta miljövänliga alternativ.

Vinster med att kommunicera hållbarhet

Då intresset för hållbarhet antas växa finns det många poänger med att lägga tanke och resurser på att berätta om vad du gör inom området. Så låt en genomtänkt marknadsföring stärka din affär, till exempel genom:

Skapa ett attraktivare varumärke

Ditt varumärke lockar bredare målgrupper. Har ni en gemensam vision och gemensamma värderingar stärker det ofta teamkänslan och ökar motivationen. Du blir en attraktivare arbetsgivare, en stor fördel när konkurrensen om medarbetare är stor.

Fler och nya gäster

Genom att berätta om hållbarhetsarbetet når du fler av de som lockas av ett medvetet resande. För internationella gäster är området ofta kopplat till en positiv bild av Sverige. Genom att berätta om hur er verksamhet speglar denna utmärker du dig bland konkurrenterna – och blir lättare hitta och välja.

En mer hållbar framtid

Genom att dela dina berättelser om hållbarhet ökar du medvetenheten och kunskapen om frågorna. Du gör det inom det egna företaget, men även hos gäster och samarbetspartners. Därigenom  bidrar du till att fler gör de val som leder till en mer hållbar framtid.

Läs mer i artikeln: Så berättar du om ditt hållbarhetsarbete

Fördjupningsmaterial om målgruppen

Besöksnäringens målgruppsguide - Vem ska vi prata med?

ArtikelSenast uppdaterad: 23 mars 2023
Besöksnäringens målgruppsguide - Vem ska vi prata med?

Den nyfikna upptäckaren

ArtikelSenast uppdaterad: 26 maj 2023
Den nyfikna upptäckaren

Fördjupningsmaterial om hållbarhet:

Hållbart resande - en växande trend

ArtikelSenast uppdaterad: 27 mars 2023
Hållbart resande - en växande trend

Det hållbara resmålet Sverige ur ett internationellt perspektiv

ArtikelSenast uppdaterad: 24 mars 2023
Det hållbara resmålet Sverige ur ett internationellt perspektiv

Internationella researrangörsledet: Det hållbara resmålet Sverige

ArtikelSenast uppdaterad: 27 mars 2023
Internationella researrangörsledet: Det hållbara resmålet Sverige

Kunskapsseminarier om hållbarhet och hur besökarna ser på hållbarhet

Hållbar besöksnäring

ArtikelSenast uppdaterad: 5 juni 2024
Hållbar besöksnäring

Hållbarhet ur besökarens perspektiv

ArtikelSenast uppdaterad: 20 mars 2024
Hållbarhet ur besökarens perspektiv