Hoppa till innehåll

Bolagsstyrning

V.S. VisitSweden AB är moderbolag i koncernen Visit Sweden, ett aktiebolag som från och med år 2020 till hundra procent ägs av svenska staten och förvaltas av Klimat- och Näringsdepartementet. Sedan 2022 rapporterar bolaget även till Finansdepartementet. Bolaget har sitt säte i Stockholm, Sverige.

Visit Swedens aktieägare fattar ytterst beslut om företagets styrning genom den av årliga bolagsstämman utsedd styrelse och styrelseordförande. Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och årsstämma hålls en gång per år innan april månads utgång.

Affärsplan & Verksamhetsplan

I Visit Swedens Affärsplan tolkas uppdraget. Här beskrivs vilka mål och vilken önskad effekt som ska uppnås. Verksamhetsplanen beskriver sedan hur arbetet ska genomföras.

Ägaranvisning & Bolagsordning

I Visit Swedens ägaranvisning finns bolagets uppdragsbeskrivning och målsättning för vad den statliga ägaren vill att bolaget ska uppnå. Bolagsordningen innehåller formalia kring själva bolaget.

Statliga strategier

Visit Sweden ska genom sitt samhällsuppdrag möta relevanta strategier som satts upp av regering och stat för nationen Sverige genom att bidra till de turismpolitiska mål som finns. Framför allt svenska export- och investeringsstrategin, eftersom turism är en exportnäring och en av Sveriges basnäringar. Samt den nationella strategin för hållbar turism och växande besöksnäring.

Svensk kod för bolagsstyrning

Visit Sweden är ett aktiebolag och tillämpar som alla statligt ägda bolag, svensk kod för bolagsstyrning. Kodens syfte är att bidra till förbättrad styrning av svenska aktiebolag och behandlar det beslutssystem genom vilket ägarna direkt eller indirekt styr bolaget.

På denna webbplats använder vi cookies i syfte att samla in statistik så att vi kan förbättra upplevelsen för våra användare. Genom att surfa vidare godkänner du vår cookiepolicy och personuppgiftspolicy.