Are you looking for Sweden's official website for tourism and travel information? Go to visitsweden.com

×

Bolagsstyrning

V.S. VisitSweden AB, moderbolaget i koncernen, är ett aktiebolag som till 50 procent ägs av svenska staten och till 50 procent av Svensk Turism AB. Bolaget har sitt säte i Stockholm, Sverige. Från och med den 1 januari 2020 ägs bolaget till 100 procent av staten.

Visit Sweden styrs i enlighet med externa regelverk, som statens ägarpolicy, aktiebolagslagen, redovisningslagstiftning samt svensk och utländsk skattelagstiftning, och interna styrdokument som bolagsordning, uppförandekod och policyer.

Visit Swedens aktieägare fattar ytterst beslut om företagets styrning genom på årsstämman utsedd styrelse och styrelseordförande. Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och årsstämma hålls en gång per år innan april månads utgång.

Svensk kod för bolagsstyrning

Visit Sweden tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Koden ska, enligt statens ägarpolicy, tillämpas i alla statligt ägda bolag. Kodens syfte är att bidra till förbättrad styrning av svenska aktiebolag och behandlar det beslutssystem genom vilket ägarna direkt eller indirekt styr bolaget. Visit Sweden ser den som ett av flera viktiga styrande regelverk för extern rapportering och kommunikation.

På denna webbplats använder vi cookies i syfte att samla in statistik så att vi kan förbättra upplevelsen för våra användare. Genom att surfa vidare godkänner du vår cookiepolicy och personuppgiftspolicy.