Our other websites:

Bolagsstyrning

V.S. VisitSweden AB är moderbolag i koncernen Visit Sweden. Ett aktiebolag som från och med år 2020 till hundra procent ägs av svenska staten och förvaltas via Näringsdepartementet. Bolaget har sitt säte i Stockholm, Sverige.

Visit Swedens aktieägare fattar ytterst beslut om företagets styrning genom den av årliga bolagsstämman utsedd styrelse och styrelseordförande. Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och årsstämma hålls en gång per år innan april månads utgång.

Bolagsordning & Ägaranvisning

Bolagsordningen innehåller beskrivning av Visit Swedens uppdrag och formalia kring själva bolaget. I Visit Swedens ägaranvisning finns själva uppdragsbeskrivningen och målsättningen för vad den statliga ägaren vill att bolaget ska uppnå.

Affärsplan & Verksamhetsplan

I Visit Swedens Affärsplan tolkas uppdraget. Här beskrivs vilka mål och vilken önskad effekt som ska uppnås. Verksamhetsplanen beskriver sedan hur arbetet ska genomföras.

Statliga strategier

Visit Sweden ska genom sitt uppdrag möta relevanta strategier som satts upp för nationen Sverige. Framför allt den svenska export- och investeringsstrategin och den nationella strategin för hållbar turism och växande besöksnäring. Turism är en exportnäring. En av Sveriges basnäringar.

Svensk kod för bolagsstyrning

Visit Sweden är ett aktiebolag och tillämpar svensk kod för bolagsstyrning, som tillämpas av alla statligt ägda bolag. Kodens syfte är att bidra till förbättrad styrning av svenska aktiebolag och behandlar det beslutssystem genom vilket ägarna direkt eller indirekt styr bolaget.

Prenumerera på Visit Swedens nyhetsbrev

I Visit Swedens nyhetsbrev delar vi med oss av det senaste, från aktuella målgruppsanalyser, om researrangörer, till insikter och idéer om hur ni kan utveckla kommunikationen för globala besökare.

Anmäl dig

På denna webbplats använder vi cookies i syfte att samla in statistik så att vi kan förbättra upplevelsen för våra användare. Genom att surfa vidare godkänner du vår cookiepolicy och personuppgiftspolicy.