Our other websites:

Vad ska vi berätta

Sverige som land och destination har i regel mycket bra image, men är ändå relativt okänt. Det är vår stora utmaning. Visit Sweden marknadsför resmålet Sverige genom olika kommunikationsinsatser, året om. Vi vill finnas där målgruppen befinner sig för att öka kännedomen, preferensen och skapa intresse för att välja Sverige i stället för andra resmål.

För att vi ska bli ännu mer effektiva, och nå ut ännu bättre, håller Visit Sweden på att utveckla kommunikationsverktyg för att besöksnäringen ska få möjlighet att bygga samma Sverigebild och därmed skapa ett starkare varumärke för destinationen Sverige. Om vi lyckas, betyder det fler besökare och en över tid mer hållbar svensk besöksnäring.

En gemensam Sverigebild stärker vår konkurrenskraft

De varumärken som lyckas bäst, är de som är tydligast och mest konsekventa i sin kommunikation. Detta gäller produkter såväl som platser. Utgångspunkten för Visit Swedens arbete är det gemensamma varumärkeslöftet och plattformen med kommunikationsverktyg som är under utveckling. När det arbetet är färdigt kommer det upp här.

Hållbart resande

Uppdrag - världens mest hållbara besöksnäring

Sveriges regering har målat upp visionen: senast 2030 ska Sverige vara världens mest attraktiva och hållbara destination. Omvärlden anser att vi har alla förutsättningar för att lyckas.

  • fredrik_broman-mountain_stream-217-7.jpg
    Foto: Fredrik Broman/imagebank.sweden.se

    Uppdrag - världens mest hållbara besöksnäring

    Sverige ses redan idag som en hållbar destination och hur ska vi bibehålla positionen och få fler att använda det redan goda ryktet i sin kommunikation samtidigt som de berätta sin historia om hur arbetet med hållbarhet görs.

    Läs artikeln

Sverige - världens mest hållbara och attraktiva resmål

Pandemin förde med sig en ökad medvetenhet om hållbarhet generellt i vår omvärld. För resebranschen innebar pandemin dessutom drastiskt förändrade förutsättningar och behov av att hitta nya arbetssätt och innovativa lösningar för att överleva på kort sikt. Det inbegrep andra transportsätt och bokningsmöjligheter samt en ökad efterfråga på andra slags reseupplevelser från konsumenternas sida.

En kvinna ler och tittar ut genom ett fönster på tåget .
Foto: Tina Axelsson/imagebank.sweden.se
Artikel

Hållbart resande - en växande trend

April 2022. Där britten talar om ”sustainable travel”, refererar amerikanen till resor med ”awareness”. Men oavsett ordval kommer framtidens besöksnäring i större utsträckning ta hänsyn till hur man reser och vad semestern sätter för avtryck på destinationen som besöks.

Preparing raw food
Foto: Tina Stafrén/imagebank.sweden.se

Webbkurs i att kommunicera hållbarhet: Kommunicera det goda

Hållbarhet är en viktig dragkraft för utländska besökare. Lär dig kommunicera det hållbara i din måltidsverksamhet i den här webbutbildningen. Utbildningen tar ca 40 minuter.

Prenumerera på Visit Swedens nyhetsbrev

I Visit Swedens nyhetsbrev delar vi med oss av det senaste, från aktuella målgruppsanalyser, om researrangörer, till insikter och idéer om hur ni kan utveckla kommunikationen för globala besökare.

Anmäl dig

På denna webbplats använder vi cookies i syfte att samla in statistik så att vi kan förbättra upplevelsen för våra användare. Genom att surfa vidare godkänner du vår cookiepolicy och personuppgiftspolicy.