Hoppa till innehåll

Vad ska vi berätta

Sverige som land och destination har i regel mycket bra image, men är ändå relativt okänt. Det är vår stora utmaning. Visit Sweden marknadsför resmålet Sverige genom olika kommunikationsinsatser, året om. Vi vill finnas där målgruppen befinner sig för att öka kännedomen, preferensen och skapa intresse för att välja Sverige i stället för andra resmål.
Senast uppdaterad:24 juni 2024

För att vi ska bli ännu mer effektiva, och nå ut ännu bättre, håller Visit Sweden på att utveckla kommunikationsverktyg för att besöksnäringen ska få möjlighet att bygga samma Sverigebild och därmed skapa ett starkare varumärke för destinationen Sverige. Om vi lyckas, betyder det fler besökare och en över tid mer hållbar svensk besöksnäring.

En gemensam Sverigebild stärker vår konkurrenskraft

De varumärken som lyckas bäst, är de som är tydligast och mest konsekventa i sin kommunikation. Detta gäller produkter såväl som platser. Utgångspunkten för Visit Swedens arbete är det gemensamma varumärkeslöftet, verktygslådan för kommunikation samt bilden av resmålet Sverige.

För att berätta om var varumärkeslöftet för resmålet Sverige kommer ifrån tog vi fram den här filmen. Vi vill med filmen summera, med värme och kärlek, hur vi svenskar tänker kring hållbarhet och vad som format oss till dem vi är idag. Den premiärvisades vid invigningen av kongressen GSTC2024.

Unknown provider in video url/id https://vimeo.com/966622737/d09a563b52?share=copy. Only Vimeo ids and YouTube and Vimeo urls beginning with "youtu.be", "youtube.com", and "vimeo.com" are supported.

The Swedish path to purposeful travel

A film about Sweden, Swedes and how we think about sustainability and what has shaped us into who we are today.