Hoppa till innehåll

Bolagsstämmor

Årsstämman är Visit Swedens högsta beslutande instans för bolagets ägare. Stämman utser styrelseledamöter och revisorer som följer verksamheten, samt fastställer bolagets balans- och resultaträkning.