Hoppa till innehåll

Styrelse & Revisorer

Senast uppdaterad:6 mars 2024

Ordförande

Karin Johansson
Chef för Näringspolitik och Opinionsbildning samt vice vd hos organisationen Svenskt Näringsliv

Ledamöter

Gunilla Asker
Strategikonsult i eget bolag och Interim operativ chef The Hamrin Foundation.

Lars Johansson
Chief Financial Officer, Fragbite Group AB. Egen konsult- och investeringsverksamhet

Jenny Lahrin
Förvaltare vid avdelningen för bolag med statligt ägande på Finansdepartementet.

Magnus Lönn
VD för Proact IT Sweden AB och Business Unit Director för Proact Nordic & Baltic

Jonas Siljhammar
VD, Visita

Richard Törnblom
Investerare och entreprenör fokuserad på hållbara innovationer.

Per Sjödell
Styrelseordförande för Arkvision Nordic, Identity Works, Equestrian Stockholm och Parfym.se samt vice ordförande för Swedish Fashion Association. Och styrelseledamot i Spendrups, Swedavia, Spring Wine & Spirits, Haypp Group och Carismar Software.

Lena Gunnerhed
Head of Insight & Knowledge Management, Visit Sweden
Arbetstagarrepresentant

Anneli Crichlow
Business Development Manager
Arbetstagarrepresentant

Revisorer

KPMG är Visit Swedens revisionsbolag för både finansiell- som hållbarhetsrevision.

Tomas Mathiesen , Huvudansvarig revisor
Ida Victorin, Granskningsledare

De stämmovalda revisorernas uppdrag är att granska årsredovisning och bokföring samt styrelsens arbete och vd:s förvaltning.

Revisorer väljs enligt aktiebolagslagen för en mandatperiod om ett år.