Hoppa till innehåll

Vision & mål

Genom att leda mot ett mer medvetet resande skapar Visit Sweden förutsättningar för växande och hållbar turism och affärsnytta för svensk besöksnäring.

Vision

2030 är Sverige världens mest hållbara och attraktiva resmål byggt på innovation.

Mål

Sverige ses som världens mest attraktiva resmål – genom att leda mot ett mer medvetet resande.