Hoppa till innehåll

Vision & mål

Senast uppdaterad:7 maj 2024

Vision

2030 är Sverige världens mest hållbara och attraktiva resmål byggt på innovation.

Övergripande mål

Öka Sveriges attraktions- och konkurrenskraft som resmål.

Affärsidé

Visit Sweden ska genom effektiva kommunikationskanaler marknadsföra hela Sverige som turistland och bidra till att öka Sveriges attraktionskraft som besöksmål.
(Uppdrag enl. bolagsordningen)