Are you looking for Sweden's official website for tourism and travel information? Go to visitsweden.com

×
Foto: Tina Stafrén/imagebank.sweden.se

Uppdraget

Statens och besöksnäringens gemensamma uppdrag till Visit Sweden är att marknadsföra Sverige som destination och som varumärke, så att fler turister väljer att resa hit. Statens mål för Visit Sweden anges i riktlinjer för varje budgetår.

Visit Sweden bidrar till ökade intäkter och ökad sysselsättning genom att få fler turister från utlandet. Ägarna har gett Visit Sweden i uppdrag att ansvara för imagemarknadsföring av Sverige och för marknadsföring av besöksnäringens utbud av bland annat upplevelser.

Det övergripande målet för Visit Sweden för 2019, och tidigare, är:
Visit Sweden ska bidra till att Sverige har en hög attraktionskraft utomlands som turistland och har en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring, som bidrar till hållbar tillväxt och ökad sysselsättning i alla delar av landet.
Som övrigt mål anges: Turismen ska öka genom övergripande marknadsföring och information om Sverige som turistland utomlands.
(ur Statens riktlinjer för Visit Sweden)

För att leva upp till målet fokuserar vi på att

  • välja målgrupp och marknad för marknadsföringen för att utnyttja potential för ökat resande.
  • göra marknadsföring som riktar sig till människor som är nyfikna på destinationer som Sverige och vill lära känna landet på djupet.
  • ge resenärerna inspiration att ta del av vad hela Sverige har att erbjuda.
  • ge resenärerna inspiration att upptäcka mer under samma resa och därmed stanna längre.
  • utveckla marknadsföringen från avgränsade kampanjer till löpande, långsiktig inspiration om Sverige som resmål.
  • använda egna, förtjänade och köpta kanaler, beroende på budskap och syfte med kommunikationen.
  • skapa möjligheter till fler upplevelser från Sverige i researrangörsledet.
  • sprida kunskap om resenärer och marknader till besöksnäringen för att underlätta destinations- och produktutveckling.
  • delta i aktiviteter för att stärka Sveriges varumärke och en enhetlig bild av Sverige
  • delta i samarbetet med övriga Sverigefrämjare i NSU, Nämnden för Sverigefrämjande i Utlandet.

Visit Sweden ska också medverka till genomförandet av regeringens exportstrategi.

Det statliga grundanslaget till Visit Sweden anges i utgiftsområde 24 i regeringens budget, anslag 1:7 Turistfrämjande.

Visit Swedens vision, affärsidé och position visar hur vi ska bidra till långsiktig tillväxt för Sverige.

Vision

Visit Sweden ökar omvärldens lust till Sverige

Affärsidé

Med fokus på insikter, kommunikation och tillgänglighet skapar Visit Sweden efterfrågan av Sverige internationellt, för att attrahera besökare och därigenom förbättra affärsmöjligheterna för svensk besöksnäring.

Position

Visit Sweden är Sveriges marknadsföringsbolag.

På denna webbplats använder vi cookies i syfte att samla in statistik så att vi kan förbättra upplevelsen för våra användare. Genom att surfa vidare godkänner du vår cookiepolicy och personuppgiftspolicy.