Hoppa till innehåll
simon_paulin-biking_in_nature-5432.jpg
Foto: Simon Paulin/imagebank.sweden.se

Hållbar turism en introduktion

För att öka takten för hållbar turism och besöksnäring i Sverige behöver vi fortsätta jobba tillsammans utifrån våra olika roller och ansvar. I Sverige ligger vi i framkant men vi behöver göra ännu mer och det gäller oss alla oavsett om man jobbar nationellt, regionalt eller lokalt. En viktig del är att vi delar kunskap och erfarenheter med varandra.
Senast uppdaterad:15 november 2023

Syftet med den här seminarieserien är att Visit Sweden och Tillväxtverket tillsammans med besöksnäringen ska lyfta frågor som handlar om hållbar turism och besöksnäring i Sverige.

Längd: 01.20.10

Under det här första seminariet gör vi en inflygning i ämnet med korta nedslag från ett nationellt och internationellt perspektiv. När pandemins restriktioner nu lättar behöver vi alla som jobbar inom besöksnäringen se till att fokus på omstarten blir hållbarhet.

Först ut av talare är Eva-Maria Jernsand, forskare på Centrum för turism på Göteborgs universitet. Eva-Maria berättar hur vi kan se på hållbar turism utifrån ett forskningsperspektiv.

Därefter pratar Anna Hag, (20.10) departementssekreterare på Näringsdepartmentet, om hur de nationella prioriteringarna ser ut ifrån ett hållbarhetsperspektiv och vad nästa steg är. Därefter berättar Alex Dubois, (31.40) Tillväxtverket, om hur Tillväxtverket nu påbörjat arbetet med att hitta metoder för att följa upp utvecklingen av ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i besöksnäringen.

Lena Gunnerhed, (48.00) från oss på Visit Sweden berättar vad svenskar och utländska resenärer har för inställning till hållbarhet samt vilka drivkrafter det finns hos resenärerna att göra hållbara val inför val av destination. Lena berättar vidare vad resenärerna är nyfikna på i Sverige och hur de ser på Sverige som resmål.

Avslutningsvis berättar Samuel Wille, (59.30) Interim Head of Business Development på Switzerland Tourism, om hur Schweiz arbetar på olika nivåer med hållbarhet i sin besöksnäring och vilka prioriteringar och vägval de gör och har gjort.

Andra seminariet arrangerades onsdagen den 20 oktober och handlade om uppföljning av en hållbar besöksnäring. Den kommer att laddas upp här som textad version inom kort, men kan ses som otextad redan nu på Tillväxtverkets Youtube kanal. Se inspelningen av andra seminariet här