Hoppa till innehåll

Intern styrning

Visit Sweden har en värdegrund och en uppförandekod, samt interna policyer, riktlinjer och instruktioner som gäller alla medarbetare.
Senast uppdaterad:15 juni 2024

Värdegrund

  • Nytänkande
  • Öppna
  • Äkta
  • Optimistiska

Uppförandekod - Code of Conduct

Visit Swedens uppförandekod förtydligar bolagets förväntningar på ett föredömligt, etiskt och ansvarsfullt agerande från alla medarbetare. Koden ger stöd i situationer eller dilemman. Mer.

Affärsetisk policy

Visit Swedens affärsetiska policy och riktlinjer ger konkret vägledning i hur medarbetare ska följa bland annat den näringslivskod och de lagar som styr arbetet. En del av policyn handlar om hur hantera allt från inbjudningar och gåvor till events och resor. Du hittar den nedan.

Affärspartners & leverantörer

Visit Sweden har även en uppförandekod som tydliggör vilka förväntningar Visit Sweden har på sina affärspartners och leverantörer, samt på vilka sätt Visit Sweden vill att affärspartners och leverantörer agerar och hur Visit Sweden vill att de agerar i sin tur gentemot sina underleverantörer. Du hittar den nedan.