Are you looking for Sweden's official website for tourism and travel information? Go to visitsweden.com

×

Intern styrning

Visit Sweden har en gemensam uppförandekod som gäller för alla medarbetare i koncernen.

Syftet med Visit Swedens uppförandekod är att på ett enkelt sätt förtydliga bolagets förväntningar på ett föredömligt, etiskt och ansvarsfullt agerande från alla medarbetare. Koden ger stöd i situationer eller dilemman som medarbetare kan möta i det dagliga arbetet, till exempel inom områdena sunda affärer, social hållbarhet och miljöhänsyn.

Utöver uppförandekoden finns ett internt regelverk i form av policyer, riktlinjer och instruktioner som stöd för varje medarbetares agerande i specifika situationer. Vår affärsetiska policy och riktlinjer ska ge en konkret vägledning i hur vi ska följa bland annat den Näringslivskod och de lagar som styr vårt arbete. En del av policyn handlar om hur vi ska hantera inbjudningar och gåvor till events och resor som vi anordnar.

På denna webbplats använder vi cookies i syfte att samla in statistik så att vi kan förbättra upplevelsen för våra användare. Genom att surfa vidare godkänner du vår cookiepolicy och personuppgiftspolicy.