Hoppa till innehåll
alexander_hall-relaxing_with_a_view-6969.jpg
Foto: Alexander Hall/imagebank.sweden.se

Hållbarhet ur besökarens perspektiv

För att öka takten för hållbar turism och besöksnäring i Sverige behöver vi fortsätta jobba tillsammans utifrån våra olika roller och ansvar. I Sverige ligger vi i framkant men vi behöver göra ännu mer och det gäller oss alla oavsett om man jobbar nationellt, regionalt eller lokalt. En viktig del är att vi delar kunskap och erfarenheter med varandra.
Senast uppdaterad:20 mars 2024

Syftet med den här seminarieserien är att Visit Sweden och Tillväxtverket tillsammans med besöksnäringen ska lyfta frågor som handlar om hållbar turism och besöksnäring i Sverige. I det fjärde seminariet fokuserar vi på hållbarhet ur besökarens perspektiv. Trenden går mot att allt fler vill göra hållbara val i samband med sin resa.

Längd: 48.27.

Vad är besökarnas förväntningar på en hållbar upplevelse i Sverige?

Visit Sweden presenterar sin nya målgruppsanalys där vi bland annat får ta del av resenärers upplevelse av Sverige ur ett hållbarhetsperspektiv. Trenden går mot att allt fler vill göra hållbara val i samband med sin resa. Hur kan då besöksnäringsföretagen göra det enklare för besökaren att agera hållbart? Vi möter Bob Carter researrangör från England som berättar om hur hans företag Nature Travels sedan länge samarbetar med svenska företag som erbjuder hållbara upplevelser. Vi får också ta del av Regions Västmanlands arbete med handboken Smarta Sätt, som är baserad på forskning kring beteendeekonomi och nudging.

Medverkande:

Lena Gunnerhed & Linda Mannerby & Jenny Jonevret, Visit Sweden.
Angelika Wernersson, Västmanland turism.
Bob Carter, Nature Travels, UK.
Carin Persson från Tillväxtverket var tyvärr sjuk.

I webbinariet hänvisade Angelika till "Smarta Sätt" - en handbok i beteendeekonomi framtagen för att ge inspiration i arbetet med en lönsam och hållbar besöksnäring. Handboken ger dig dels en kort introduktion i vad det innebär att vara beteendesmart, men framförallt konkreta förslag på vad du kan göra i din verksamhet för att ”puffa” (nudge) dina gäster till mer medvetna val. Här hittar du den.