Hoppa till innehåll
En kvinna befinner sig i en klädaffär och tittar på ett prickigt linne hon håller upp framför sig.
Foto: Tina Axelsson/imagebank.sweden.se

Trender

Vår bransch har genomgått stora förändringar de senaste åren och för att kunna förstå var vi står idag och vart vi är på väg är det bra att ha en god kunskap om omvärlden, målgruppen och om de trender som påverkar oss. Har vi kunskap inom dessa områden är det lättare att marknadsföra Sverige långsiktigt till de internationella besökarna.

Vad är du intresserad av?

Visit Sweden arbetar kontinuerligt med att ta in och sprida kunskap om trender i omvärlden och publicerar därför regelbundet en trendrapport med syfte att ge aktörer i svensk besöksnäring ett verktyg för att kunna agera strategiskt i en snabbföränderlig värld.

Nio konsumenttrender och sju globala trender

Ladda ner rapporten där nio konsumenttrender presenteras som kan vara bra att ha lite koll på de närmaste 3-5 åren och sju globala trender som oftast har en omfattande och mer långvarig effekt på samhällsklimatet och bör beaktas vid all långsiktig planering.

  • 3N9A6462 mer kvalljus (1) - NYx.jpg
    Foto: Tina Stafren/imagebank.sweden.se

    Trendrapport 2022 och framåt

    September 2022. Vi lever idag i en osäker och snabbföränderlig värld. Som företagare gäller det att förstå vad som händer och snabbt kunna reagera för att inte tappa fotfästet och detsamma gäller för konsumenter. Vi presenterar i den här rapporten sju globala trender och nio konsumenttrender, varav en del är nya och en del ligger kvar sedan tidigare. Störst fokus ligger på de nio konsumenttrenderna som var och en bryts ned i mindre delar där varje mindre del exemplifieras. Läs och inspireras.

    Trender 2022 och framåt

Tidigare trendrapporter om globala drivkrafter:

Globala drivkrafter 2020

ArtikelSenast uppdaterad: 22 mars 2023
Globala drivkrafter 2020

Globala trender 2019

ArtikelSenast uppdaterad: 22 mars 2023
Globala trender 2019

Globala trender 2019: Effektivitet och rådgivning

ArtikelSenast uppdaterad: 22 mars 2023
Globala trender 2019: Effektivitet och rådgivning

Globala trender 2019: Individen och upplevelser

ArtikelSenast uppdaterad: 22 mars 2023
Globala trender 2019: Individen och upplevelser

Globala trender 2019: Sinnesro och hållbarhet

ArtikelSenast uppdaterad: 22 mars 2023
Globala trender 2019: Sinnesro och hållbarhet

Tidigare trendrapporter om konsumenttrender:

Naturtrender 2020

ArtikelSenast uppdaterad: 22 mars 2023
Naturtrender 2020

Konsumenttrender 2020

ArtikelSenast uppdaterad: 22 mars 2023
Konsumenttrender 2020