Hoppa till innehåll

Om oss

Visit Sweden är svenska statens nationella turismorganisation - ett företag som arbetar långsiktigt med marknadskommunikation om turistlandet Sverige och med att stärka förmågan bland svenska turismföretag att marknadsföra Sveriges utbud. Visit Sweden är en statlig, nationell resurs för svenskt näringsliv.

Genom att marknadsföra turistlandet Sverige och leda mot ett mer medvetet resande skapar Visit Sweden förutsättningar för växande turism och hållbar besöksnäring och bidrar till statens vision att "Sverige år 2030 är världens mest hållbara och attraktiva resmål byggt på innovation".

Visit Swedens marknadskommunikation om turistlandet Sverige riktar sig till medvetna, globala, nyfikna upptäckare i länder med högt exportvärde för Sverige som nation samt med god tillgänglighet till Sverige.

Genom kunskapsdelning om målgrupper, marknader och marknadskommunikation till svenska företag och organisationer som gynnas av turism, samt genom samverkan med svenska företagsfrämjande organisationer, ökar Visit Sweden Sveriges förmåga att attrahera turister som skapar intäkter, arbetstillfällen och utveckling i hela Sverige.

Grunden till Visit Sweden lades år 1902, när Svenska Trafikförbundet bidades av svenska företag, organisationer, statliga bolag och med stöd från svenska regeringen för att marknadsföra Sverige som turistland.

Visit Sweden är ingen myndighet eller offentlig förvaltning, utan ett aktiebolag som ägs av staten. Bolaget har därmed ett statligt uppdrag, även om bolaget inte lyder under svensk offentlighetsprincip.

Vad vi gör

 • Utvecklar och förvaltar varumärket för resmålet Sverige.
 • Bedriver insiktsarbete och analys om resmålet Sveriges målgrupper och marknader.
 • Marknadsför turistlandet Sverige.
 • Erbjuder Sveriges turismbranch information om målgrupper, marknader och marknadsföring.
 • Erbjuder Sveriges turismbransch unika marknadsföringsmöjligheter mot betalning.
 • Visit Sweden har ca 50 medarbetare.
 • Bolaget omsatte år 2022 ca 159,9 MSEK.
 • Bolaget är baserat i Stockholm.

Hållbarhet i varje detalj

De globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, är inkluderade i de två mest tongivande strategierna för Visit Swedens arbete: Sveriges export- och investeringsstrategi och statens nationella strategi för hållbar turism och växande besöksnäring.

Visit Sweden har även identifierat globala hållbarhetsmål som ligger bolaget extra nära. De formar tre strategiska områden för att bolaget ska nå sitt mål att ”Sverige ska ses som världens mest attraktiva resmål – genom att leda mot ett mer medvetet resande”.

 • Resenärer: Öka attraktionskraften för destinationen Sverige.
 • Besöksnäring & samhälle: Tillsammans med andra för en konkurrenskraftig besöksnäring och värde i samhället.
 • Företaget Visit Sweden: Ett välmående och hållbart bolag.

De tre strategiområdena tydliggör långsiktig utveckling för Visit Sweden och hur företaget bidrar till en konkurrenskraftig besöksnäring och till samhället i stort. De tydliggör även hur Visit Sweden ökar intresset för Sverige som turistresmål genom medvetna val.