Our other websites:

Om oss

Visit Sweden är svenska statens nationella marknadsföringsbolag med officiellt samhällsuppdrag att marknadsföra turistlandet Sverige.

Vad vi gör

  • Visit Sweden utvecklar och förvaltar varumärket för resmålet Sverige och bedriver insiktsarbete och analys inom ramen för resmålet Sveriges målgrupper och marknader.
  • Visit Sweden marknadsför turistlandet Sverige genom effektiva marknadsföringskanaler.
  • Visit Sweden erbjuder svensk turismnäring kunskaper och insikter om målgrupper, marknader och marknadsföring, helt utan kostnad.
  • Visit Sweden erbjuder svensk turismnäring unika marknadsföringsmöjligheter mot betalning.

Genom att marknadsföra turistlandet Sverige som leder mot ett mer medvetet resande ska Visit Sweden skapa förutsättningar för växande turism och hållbar besöksnäring och bida till statens vision för turism att "Sverige år 2030 är världens mest hållbara och attraktiva resmål byggt på innovation".

Visit Sweden har drygt 50 medarbetare. Bolaget omsatte år 2022 cirka 159,9 miljoner svenska kronor och är baserat i Stockholm. Medarbetare finns i de länder som identifierats strategiskt viktiga för svensk turism och exportnäring.

Visit Sweden är inte en myndighet eller statlig förvaltning, därmed inte en officiell, statlig representant för nationen Sverige i annat än marknadsföring av turistlandet Sverige. Visit Sweden är inte heller en turistbyrå.

Visit Sweden representerar Sverige som Nationell Turismorganisation (NTO) uteslutande i marknadsföringsrelaterade frågor.

Hållbarhet i varje detalj

De globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, är inkluderade i de två mest tongivande strategierna för Visit Swedens arbete: Sveriges export- och investeringsstrategi och statens nationella strategi för hållbar turism och växande besöksnäring.

Visit Sweden har även identifierat globala hållbarhetsmål som ligger just Visit Sweden extra nära. De formar tre strategiska områden, för att bolaget ska nå sitt mål att ”Sverige ska ses som världens mest attraktiva resmål – genom att leda mot ett mer medvetet resande”.

De tre strategiområdena tydliggör långsiktig utveckling för Visit Sweden och hur företaget bidrar till en konkurrenskraftig besöksnäring och till samhället i stort. De tydliggör även hur Visit Sweden ökar intresset för Sverige som turistresmål genom medvetna val.

Visit Swedens tre strategiområden

  • Resenärer - Ökad attraktionskraft för destinationen Sverige
  • Besöksnäringen och samhället - Tillsammans med andra för en konkurrenskraftig besöksnäring och värde i samhället
  • Visit Sweden - Ett välmående och hållbart bolag

Prenumerera på Visit Swedens nyhetsbrev

I Visit Swedens nyhetsbrev delar vi med oss av det senaste, från aktuella målgruppsanalyser, om researrangörer, till insikter och idéer om hur ni kan utveckla kommunikationen för globala besökare.

Anmäl dig

På denna webbplats använder vi cookies i syfte att samla in statistik så att vi kan förbättra upplevelsen för våra användare. Genom att surfa vidare godkänner du vår cookiepolicy och personuppgiftspolicy.