Hoppa till innehåll

Om oss

Visit Sweden är ett effektivt och kreativt marknadsföringsbolag med en 120-årig historia. Bolaget har det nationella uppdraget att marknadsföra resmålet Sverige genom effektiva kommunikationskanaler. Visit Sweden verkar även som en enande proaktiv kraft som tillsammans med turismbranschen bidrar till att öka Sveriges attraktions- och konkurrenskraft som resmål.
Senast uppdaterad:7 maj 2024

Visit Sweden strävar efter att ligga i framkant inom marknadsföring. Som bolag prioriterar Visit Sweden samarbeten, kreativitet och värde för turismbranschen, alltid med kvalitet i fokus och med målanpassad kommunikation med den globala resenären för ögonen.

Som marknadsföringsbolag är Visit Sweden starkt beroende av intellektuellt kapital och medarbetarnas expertis för att skapa relevant värde för besöksnäringen och på så vis öka attraktionen för resmålet Sverige.

Visit Sweden verkar i en kontext där ingen äger hela produkten Sverige och där många aktörer påverkar Sverigebilden.

Tillsammans mot ett mer hållbart resande

Bolaget arbetar för att tillsammans med den svenska turismbranschen nå de för Sverige mest eftertraktade målgrupperna för en hållbar turism i syfte att generera ökad turismkonsumtion, exportintäkter och sysselsättning i Sverige.

Genom att marknadsföra turistlandet Sverige och leda mot ett mer medvetet resande skapar Visit Sweden förutsättningar för växande turism och hållbar besöksnäring och bidrar till statens vision att Sverige år 2030 är världens mest hållbara och attraktiva resmål byggt på innovation.

Målgrupp för marknadsföringen

Visit Swedens marknadskommunikation om turistlandet Sverige riktar sig till medvetna, globala, nyfikna upptäckare i länder med högt exportvärde för Sverige som nation samt med god tillgänglighet till Sverige.

Genom information om målgrupper, marknader och marknadskommunikation till svenska företag och organisationer som gynnas av turism, samt genom samverkan med svenska företagsfrämjande organisationer, ökar Visit Sweden Sveriges förmåga att attrahera turister som skapar intäkter, arbetstillfällen och utveckling i hela Sverige.

Allt började år 1902

Grunden till Visit Sweden lades år 1902, när Svenska Trafikförbundet bidades av svenska företag, organisationer, statliga bolag och med stöd från svenska regeringen för att bland annat marknadsföra Sverige som turistland.

Visit Sweden är inte en myndighet eller offentlig förvaltning, utan ett aktiebolag som ägs av svenska staten. Bolaget har därmed ett statligt, offentligt uppdrag, även om bolaget inte lyder under svensk offentlighetsprincip.

Vad vi gör

  • Utvecklar och förvaltar varumärket för resmålet Sverige.
  • Bedriver insiktsarbete och analys om resmålet Sveriges målgrupper och marknader.
  • Marknadsför turistlandet Sverige.
  • Erbjuder Sveriges turismbranch information om målgrupper, marknader och marknadsföring.
  • Erbjuder Sveriges turismbransch unika marknadsföringsmöjligheter mot betalning.