Hoppa till innehåll

Varumärkeslöftet

Visit Sweden har tagit fram en varumärkesplattform som beskriver den gemensamma riktningen för att positionera Sverige som resmål. Den vänder sig till alla som arbetar för och i besöksnäringen, som ett hjälpmedel för att jobba mot samma mål.
Senast uppdaterad:28 november 2023

Varumärkeslöfte och manifest

Längd: 1.14. Ladda ner filmen på svenska, engelska, franska och tyska här. Hjälp gärna till att sprida varumärkeslöftet i icke-kommersiella sammanhang.

Tillsammans mot ett mer medvetet resande

En ny era börjar nu. En tid att möta världen med nya ögon. Där resande handlar om att skapa bestående värden. För individen, samhället och planeten. I Sverige tänker vi gärna nytt och annorlunda. Vi gillar att gå vår egen väg, oavsett om det handlar om värderingar, innovation eller livsstil. Men att gå sin egen väg betyder inte att göra det ensam. Tillsammans vill vi som arbetar för att stärka Sverige som resmål utforska morgondagens turism. Ett nytt sätt att resa, meningsfullt och medvetet, med upplevelser som utvecklar både resenär och resmål. En ny era börjar nu. Och det är vi som leder den framåt. Välkommen till Sverige!

Ett medvetet resande handlar om att skapa bestående värden för individen, samhället och planeten. ​

Resande belastar klimatet, sliter på naturen och känsliga kulturmiljöer. Stora turistströmmar är inte enbart av godo. Men resande är i grunden någonting bra. Och ett mer medvetet resande ännu bättre. Det möjliggör möten, upplevelser och nya tankesätt, precis som förut, men med större hänsyn till människor och miljö. ​

Att resa är för många en del av livet, både privat och i arbetet. En möjlighet att upptäcka och på plats uppleva lokala och globala företeelser. Och något vi kanske har tagit för givet. ​

Ett mer medvetet resande betyder att vi lägger större fokus på bestående och meningsfulla upplevelser. Vi reser inte för att bocka av ännu en plats på vår lista, inte för resandets egen skull, utan för att ta del av och vara delaktig i vår omvärld​

Att resa mer medvetet innebär att ta ansvar för hur vi rör oss i världen och vad vi gör på de platser vi besöker. Det är ett synsätt som utgår från ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, och handlar i grunden om hur vi som individer beter oss gentemot lokalbefolkning, natur och djurliv. Och hur vi som resenärer kan bidra till positiv utveckling på en destination. ​

Nu
Resande är en del av livet. ​Att resa långt och ofta är en statussymbol.Resande är en del av livet.​ Men vi reser med ett syfte. Vi reser inte i onödan.
Resmålet ger mig positiva upplevelser.Resmålet ger mig positiva upplevelser,​ med ett nytt synsätt på resmålet. Som resenär kan jag också bidra till positiv utveckling på en destination.
Resandet får kosta, både pengar och naturresurser.Att resa är att uppleva – och det är en investering. Men vi reser på ett sätt som belastar vår planet så lite som möjligt.
Jag unnar mig att resa mycket, det är en del av min personlighet. Den som inte reser upplever inget.Jag reser mer medvetet för att det är roligare och ger mig mycket tillbaka. Jag reser för att uppleva och utvecklas, inte för resandets egen skull.