Hoppa till innehåll
CoC-HållbarArbetsplats

Välmående & hållbar arbetsplats

En god arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Visit Sweden. En bra fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö som skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, är en förutsättning för att attrahera och behålla talanger och är därmed en framgångsfaktor för att nå bolagets verksamhetsmål.

Visit Sweden tror på en kreativ miljö där utbyte av tankar sker fysiskt på arbetsplatsen så långt detta är möjligt. Målsättningen är att Visit Sweden ska vara en bra arbetsplats där människor mår bra, trivs och utvecklas och där vi bemöter varandra och andra med respekt och omtanke.

Varje medarbetare ska bli sedd och uppmuntrad samt känna delaktighet och arbetsglädje. Medarbetare på Visit Sweden ska kunna ha ett liv i balans och komma hem efter arbetets slut med energi kvar för det privata livet.