Hoppa till innehåll
CoC-Intressen

Vi skiljer mellan privata intressen och Visit Swedens intressen​

Allt som anställda kommunicerar kan ha en påverkan på företaget Visit Sweden, oavsett om det sker på eller utanför arbetstid.

  • Visit Sweden agerar ärligt, öppet och håller sig till fakta i det som produceras.
  • När bolaget kommunicerar och beslut fattas, säkerställs att det görs i verksamhetens bästa intresse.
  • Medarbetare låter aldrig privata intressen och åsikter stå i konflikt med arbetsgivarens intressen.
  • Visit Swedens medarbetare beaktar noga situationer som kan innebära gåvor, underhållning, middagar eller liknande.
  • Givetvis ska goda relationer skapas och upprätthållas, vilka ibland kan innehålla ovan moment.
  • Innan deltagande i olika aktiviteter som bolaget bjuds in till, stäms det av med en chef för att säkerhetsställa rätt tillvägagångsätt i varje situation, att det finns ett tydligt syfte och mål med aktiviteten och för att säkerställa att den som är bäst lämpad deltar.
  • För de som reser i tjänsten eller gör utlägg i tjänst, är det viktigt att skilja mellan eventuella förmåner och bonusar som ska tillfalla bolaget.