Hoppa till innehåll
CoC-Inköp

Hållbara inköp och upphandlingar​

Visit Sweden väljer alltid leverantörer utifrån objektiva kriterier och på ett professionellt, affärsmässigt och effektivt sätt, med beaktande av bolagets verksamhetsmål.

Vad innebär det i praktiken:

  • Visit Sweden tillämpar Lagen om offentlig upphandling (LOU) och utgångspunkten är att alltid ska tillämpa de upphandlingsrättsliga grundprinciperna: Transparens, Proportionalitet, Likabehandling, Icke-diskriminering och Ömsesidigt erkännande.
  • För att stödja verksamheten har Visit Sweden upprättat detaljerade processflöden samt ansvar och roller i processen.