Hoppa till innehåll

Svensk besöksnäring och hållbar tillväxt

Besöksnäringen i Sverige satte redan 2010 en gemensam strategi för hur turismen ska utvecklas fram till år 2020. Strategin ägs av Svensk Turism, och Visit Sweden är en av de deltagande aktörerna.
Senast uppdaterad:20 september 2019

Visionen är ambitiös: besöksnäringen ska vara den mest framgångsrika näringen i Sverige år 2030. Sverige ska vara en av de fem mest populära destinationerna i Europa 2035. Och Sverige ska vara världens mest hållbara destination 2040.

Med strategiskt samarbete, fler upplevelser att sälja till internationella besökare, förbättrad tillgänglighet och en effektiv marknadsföring som ökar omvärldens lust till Sverige har besöksnäringen goda förutsättningar att ta tillvara en stor potential av resenärer som är nyfikna på Sverige.

Läs mer om Strategi2020.