Hoppa till innehåll
The Drinkable Country in Huuva Hideaway
Foto: Swedish Lapland/imagebank.sweden.se
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Exportprogram för måltidsturism

Visit Sweden satsade 2017-2022 tillsammans med EU - och Sveriges regionala turismorganisationer, regioner och storstäder på att stärka bilden av Sverige som måltidsdestination för att få fler internationella resenärer att resa till Sverige för matens skull.
Senast uppdaterad:25 oktober 2023

Visit Sweden fick år 2017 ett anslag från Landsbygsprogrammet för att driva ett specifikt exportprogram för måltidsturism fram till mars 2022. Insatserna för måltidsturismen skulle:

  • Stärka Sveriges konkurrenskraft som matdestination
  • Öka utländska besökares antal restaurangbesök
  • Få en ny grupp av turister, matintresserade resenärer, att bli nyfikna på Sverige.
  • Till år 2030 ska hela Sverige erbjuda måltidsupplevelser, nya arbetstillfällen ska ha skapats och en ny exportmarknad ska vara etablerad.
  • Med satsningen ska måltidsupplevelser bli en av de främsta anledningarna till att resa till Sverige.

Tillsammans med Sveriges regioner

Måltidsprogrammets fokus var internationell kommunikation och kunskapsspridning.

Dessutom togs ett långsiktigt perspektiv på förutsättningarna för svensk måltidsturism, genom ett arbete med en nationell handlingsplan fram till år 2030.

Ett nära samarbete mellan regionala aktörer och Visit Sweden som nationell aktör bidrog till att tillföra kunskap med olika perspektiv, med avsikt att gynna lokala entreprenörer. Alla regioner samt de stora städerna var partners till Visit Swedens Exportprogram för måltidsturism.

Kunskap skapar bättre upplevelser

Genom att bidra inspirera och ge kunskap om måltidsresenärer och vilka upplevelser de söker, var ambitionen att Måltidsturismprogrammet skulle bli en katalysator för produkt- och destinationsutveckling i hela landet.

Och att fler upplevelser som kittlar nyfikenheten hos internationella matresenärer ger Visit Sweden mer att bygga berättelsen om turistlandet Sverige på.

Internationell marknadsföring

Visit Swedens internationella marknadsföring kopplat till Måltidsturismprogrammet utgick tillsammans med partners från de matintresserade resenärernas drivkrafter, behov och beteende. För att inspirera och engagera de resenärer som har mat och dryck som reseanledning.

Måltidsturismprogrammets internationella ben kommunicerade under perioden både den nationella bilden av Sverige som måltidsdestination och mer specifika regionala eller lokala exempel som illustrerar den nationella bilden.

Exportprogrammet för måltidsturism finansierades av Visit Sweden, våra samarbetspartners och EU:s jordbruksfond/Landsbygdsprogram.

Utvärdering Exportprogram för måltidsturism 2022

93,8% av regionala partners anser att Måltidsturismprogrammet bidragit till en ökad kunskapshöjning om måltidturism i deras respektive region/stad.

"Programmet har verkligen gjort att vi regioner har kommit varandra närmare och jag tror flera regioner har satt måltidsturism högre upp på sin agenda gällande destinationsutveckling och arbete med besöksnäring."
Anonym kommentar från "Utvärdering Exportprogram för måltidsturism 2022"

" Med en övergripande och framåtblickande plan för den svenska måltidsturismen så är förhoppningen att alla som verkar inom området ska ha ett grundmaterial som stöd för sitt fortsatta utvecklingsarbete. Helhetssynen i rapporten tillför bidrar till att stärka den nationella samsynen och pekar ut områden i behov av fortsatt utveckling."
Jens Heed, Program Director Food Travel, Visit Sweden