Hoppa till innehåll
Sustainable restaurant
Foto: Anna Hållams/imagebank.sweden.se
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Gott exempel Oaxen Krog & Slip

Resenärer önskar i allt högre grad att destinationer och företag tar ett ansvar för att produkter och erbjudanden som erbjuds dem är hållbara. Att ”göra gott” medan man reser, äter och konsumerar blir viktigare än tidigare*. Vilka parametrar kan man tänka på för att utvecklas inom hållbarhet kopplat till mat? Inspireras av Oaxen Krog & Slip i Stockholm, medlem i Nätverket Hållbara Restauranger.
Senast uppdaterad:17 januari 2022

För att världen ska uppnå de globala hållbarhetsmålen så krävs förändringar i hållbar riktning inom många områden.

Ett företag som har en tydligt uttalad hållbarhetsambition är Restaurang Oaxen i Stockholm. Deras hållbarhetspolicy stödjer WWF's globala hållbarhetsmål vad gäller klimatpåverkan, djurhållning, sociala förhållanden och energianvändning.

Nedan följer ett urval av kriterier från hållbarhetspolicyn:

  • Producenter med god djurhållning, som nyttjar marina resurser på ett hållbart sätt och som stödjer biologisk mångfald
  • Hållbara leverantörer och inköp
  • Uppmuntra till mer hållbara konsumtionsmönster
  • Minimera matsvinn
  • Hållbara energikällor
  • Hållbara transporter
  • Hållbarhet i mångfald, jämställdhetsfrågor och arbetsmiljö

Oaxen Krog & Slip hållbarhetspolicy (medlem i Nätverket Hållbara Restauranger)

* Trendrapport Måltidstrender 2020