Hoppa till innehåll

Intervju: Västmanlands Turism: tematisk destinationsutveckling och kommunikation

Västmanland Turism, som är en del av Region Västmanland, arbetar med tematisk destinationsutveckling och kommunikation för att attrahera målgruppen aktiva, naturälskare och nyfikna upptäckare och med att stärka länets turismaktörer i bland annat produktutveckling och deras hållbarhetsarbete.
Senast uppdaterad:21 augusti 2023
Nu ser vi en förflyttning till att begreppet hållbarhet – att gynna lokalekonomin, landsbygdsutveckling, tillgänglighet för alla, attraktiv arbetsgivare, hållbara transporter och trygghet är frågor som har fått en större plats.

Vi intervjuade Angelika Wernersson på Västmanland Turism om hur de arbetar med hållbarhet inom sin region.

– Turismaktörerna i Västmanland vill attrahera genom genuina natur- och kulturupplevelser och professionellt värdskap. Tillsammans skapar aktörerna och Västmanland Turism en sammanhållen helhetsupplevelse för besökare, som innebär en äkta bild av verksamheternas erbjudandanden innan och under vistelsen.

Västmanland Turism uppmuntrar sina aktörer att berätta om sitt hållbarhetsarbete på hemsidan, vilket också ställs som krav för att få delta i diverse insatser. De uppmanar till att lyfta fram tre specifika profilområden för en hållbar gästupplevelse, vilket ger besökare en översikt av utbudet samtidigt som aktörer kan hitta inspiration av varandra.

– Många av våra västmanländska aktörer var tidiga med hållbarhetsarbete, men då kanske främst pratade ekologisk hållbarhet. Nu ser vi en förflyttning till att begreppet hållbarhet i större utsträckning används utifrån de tre perspektiven ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, säger Angelika Wernersson, rådgivare i kvalitet och hållbar utveckling

– Att gynna lokalekonomin, landsbygdsutveckling, tillgänglighet för alla, attraktiv arbetsgivare, hållbara transporter och trygghet är bara några frågor som har fått en större plats på agendan när vi pratar hållbar utveckling idag, avslutar Angelika Wernersson.

Andra intervjuer från besöksnäringen: