Hoppa till innehåll
Megafon

Agera genom att informera

Om du som representerar Visit Sweden upplever en situation där du misstänker att Visit Swedens uppförandekod, policyer eller lagen bryts: meddela oss!

Visit Swedens organisation bygger på förtroende och ansvar mellan alla parter. Därför uppmuntrar vi och lägger stor vikt vid att medarbetare, partners och leverantörer säger ifrån vid upplevda oegentligheter.

Vi uppmuntrar bolagets medarbetare att i första hand vända sig till sin närmaste chef eller HR, alternativt en annan chef.

Visit Swedens visselblåsarfunktion är anonym och kan användas både av interna och externa parter.