Hoppa till innehåll
CoC-Värdeskapande

Vi strävar efter hållbart värdeskapande

För att verka för ett långsiktigt företagande och värdeskapande i samhället arbetar Visit Sweden med hållbarhet helt integrerat i verksamheten. Det innebär att Visit Swedens övergripande strategier inkluderar hållbarhet.

Visit Sweden har därmed inte någon separat strategi för hållbarhet utan strävar efter att driva verksamheten på ett sätt som gynnar en hållbar utveckling.

Sedan 2009 är Visit Sweden ett klimatneutralt företag. Agenda 2030 är vägledande i arbetet och bolaget följer:

Vad innebär det i praktiken:

  • Visit Sweden arbetar utifrån visionen att “2030 är Sverige världens mest hållbara och attraktiva resmål byggt på innovation”.
  • Visit Sweden verkar för en hållbar turism, med ett hållbart resande och en hållbar och konkurrenskraftig besöksnäring som växer och bidrar till sysselsättning och attraktiva platser för besökare, boende, företag och investeringar i hela landet.
  • Visit Swedens övergripande mål är att "Sverige ses som världens mest attraktiva resmål - genom att leda mot ett mer medvetet resande".
  • För företagets räkning gör Visit Sweden medvetna och resurseffektiva val i vardagen.
  • Visit Sweden styr inte över resenärers val av t ex resesätt och vi har inga uteslutande kriterier när vi lyfter fram svenska destinationer, produkter och upplevelser. Dock strävar Visit Sweden alltid efter att föra en aktiv dialog om ett medvetet resande med intressenter som researrangörer, journalister och aktörer som verkar för och i besöksnäringen.
  • I Visit Swedens marknadsföring lyfts hållbara alternativ fram te x för resor till och från destinationer, lokala aktiviteter, lokala restauranger eller shopping.
  • Visit Sweden genomför årligen en väsentlighetsanalys utifrån vilken företaget prioriterar vilka områden som är väsentliga för företaget att arbeta med, i syfte att integrera hållbarhetsperspektivet i verksamheten på ett naturligt sätt, kopplat till bolagets uppdragsmål.
  • Väsentlighetsanalysen är en viktig del i företagets riskarbete.