Our other websites:
CoC-Bolagsstyrning

Vi följer svensk kod för bolagsstyrning och riktlinjer för extern rapportering enligt statens ägarpolicy​

Visit Sweden tillämpar svensk kod för bolagsstyrning med undantag för reglerna om valberedning samt reglerna om val av styrelse och revisor.

För Visit Sweden är det istället Regeringskansliet som bereder förslag till styrelse och arvodering.

Uppförandekoden tillämpas enligt principerna “följ eller förklara” vilket innebär att om det görs ett avsteg från uppförandekoden ska detta motiveras och förklaras.

Vad innebär det i praktiken:

  • Visit Sweden har ett särskilt beslutat samhällsuppdrag utifrån vilket relevanta uppdragsmål fastställts och beskrivs i bolagets affärsplan med tillhörande verksamhetsplan.
  • Visit Swedens affärsplan och verksamhetsplan är bolagets karta och kompass för uppdraget och dess genomförande.
  • Utifrån bolagets uppdragsmål ska kostnader för utförandet av uppdraget tydliggöras, vilket möjliggör uppföljning och rapportering till riksdagen och bolagets intressenter samt klargör förutsättningarna för de ekonomiska målen.

Viktiga externa regelverk

Prenumerera på Visit Swedens nyhetsbrev

I Visit Swedens nyhetsbrev delar vi med oss av det senaste, från aktuella målgruppsanalyser, om researrangörer, till insikter och idéer om hur ni kan utveckla kommunikationen för globala besökare.

Anmäl dig

På denna webbplats använder vi cookies i syfte att samla in statistik så att vi kan förbättra upplevelsen för våra användare. Genom att surfa vidare godkänner du vår cookiepolicy och personuppgiftspolicy.