Hoppa till innehåll
CoC-Bolagsstyrning

Vi följer svensk kod för bolagsstyrning och riktlinjer för extern rapportering enligt statens ägarpolicy​

Visit Sweden tillämpar svensk kod för bolagsstyrning med undantag för reglerna om valberedning samt reglerna om val av styrelse och revisor.

För Visit Sweden är det istället Regeringskansliet som bereder förslag till styrelse och arvodering.

Uppförandekoden tillämpas enligt principerna “följ eller förklara” vilket innebär att om det görs ett avsteg från uppförandekoden ska detta motiveras och förklaras.

Vad innebär det i praktiken:

  • Visit Sweden har ett särskilt beslutat samhällsuppdrag utifrån vilket relevanta uppdragsmål fastställts och beskrivs i bolagets affärsplan med tillhörande verksamhetsplan.
  • Visit Swedens affärsplan och verksamhetsplan är bolagets karta och kompass för uppdraget och dess genomförande.
  • Utifrån bolagets uppdragsmål ska kostnader för utförandet av uppdraget tydliggöras, vilket möjliggör uppföljning och rapportering till riksdagen och bolagets intressenter samt klargör förutsättningarna för de ekonomiska målen.

Viktiga externa regelverk