Hoppa till innehåll
Händer i cirkel

Vårt ansvar

Denna uppförandekod gäller alla personer som arbetar för eller på uppdrag av Visit Sweden. Detta inkluderar anställda på alla orter, alla nivåer och med alla former av anställningar.

Visit Sweden förväntar sig att alla affärspartners alltid agerar i linje med bolagets uppförandekod för affärspartners och leverantörer, när de gör affärer med, representerar eller på annat sätt agerar för Visit Sweden.

VD och personalledande chefer ansvarar för att Visit Swedens uppförandekod kommuniceras och implementeras på ett korrekt sätt och att de anställda är bekanta med bolagets uppförandekod.

Alla personer som arbetar för Visit Sweden är individuellt ansvariga för att läsa, förstå och följa uppförandekoden och Visit Sweden accepterar inte bristande förståelse som legitim anledning till bristande efterlevnad.

Underlåtenhet att rapportera eller agera vid överträdelser av uppförandekoden eller gällande lag är inte acceptabelt.

Visit Sweden avkräver sina affärspartners att de säkerställer att eventuella konsulter, agenter, underleverantörer och affärspartners, åtar sig att agera enligt Visit Swedens uppförandekod.