Hoppa till innehåll
CoC-Arbetsmiljö

Vi tar ansvar för varandra och för vår arbetsmiljö

Visit Sweden är ett kunskapsföretag där medarbetarna är bolagets viktigaste tillgång. Därför läggs stor vikt vid att vara en fysiskt, psykiskt och socialt sund och säker arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs.

Visit Sweden arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete och följer gällande arbetsmiljölagstiftning.

Vad innebär det i praktiken:

  • Visit Sweden ska vara en sund arbetsplats där människor mår bra, trivs och utvecklas och där alla bemöter varandra och andra med respekt och omtanke.
  • Varje medarbetare ska bli sedd och uppmuntrad samt känna delaktighet och arbetsglädje.
  • Visit Sweden arbetar aktivt för att främja hälsa och för att motverka ohälsa
  • Medarbetare hos Visit Sweden ska kunna ha ett liv i balans.