Our other websites:
P1302310
Foto: Jonas Borg

Att göra skillnad genom att göra rätt

Visit Sweden är svenska statens nationella marknadsföringsbolag för turistlandet Sverige, med det officiella uppdraget att marknadsföra resmålet Sverige genom effektiva kommunikationskanaler och bidra till att öka Sveriges attraktionskraft som besöksmål. Detta ger oss stora möjligheter att skapa värde för företagen och samhället i stort.

Det behöver egentligen inte sägas att vi alltid ska följa lagar, regler och våra interna policys - eftersom våra värderingar går längre än så.

Vi agerar alltid etiskt och säger ifrån när vi stöter på felaktigt uppförande eller olämpligt beteende. Att arbeta för Visit Sweden innebär att ta ut de bästa av Sverige till världen.

Eftersom Sverige ligger i framkant inom hållbarhetens alla tre aspekter; social, miljömässigt och ekonomiskt, har vi både ett ansvar och en möjlighet att låta hållbarhet vara en ledande drivkraft för utveckling.

Denna uppförandekod fungerar som den etiska kompassen för vårt dagliga arbete. Det hjälper oss att navigera för att fatta rätt beslut. Den bygger på vår värdegrund och gäller alla som arbetar för eller på uppdrag av oss.

Det är upp till oss alla att göra rätt och visa vägen framåt mot ett Hållbart och välmående bolag, som bidrar till att uppfylla målet för turismpolitiska målet att "Sverige ska ha en hållbar turism, med ett hållbart resande och en hållbar och konkurrenskraftig besöksnäring som växer och bidrar till sysselsättning och attraktiva platser för besökare, boende, företag och investeringar i hela landet”.

Susanne Andersson, Vd

Prenumerera på Visit Swedens nyhetsbrev

I Visit Swedens nyhetsbrev delar vi med oss av det senaste, från aktuella målgruppsanalyser, om researrangörer, till insikter och idéer om hur ni kan utveckla kommunikationen för globala besökare.

Anmäl dig

På denna webbplats använder vi cookies i syfte att samla in statistik så att vi kan förbättra upplevelsen för våra användare. Genom att surfa vidare godkänner du vår cookiepolicy och personuppgiftspolicy.