Hoppa till innehåll
P1302310
Foto: Jonas Borg

Att göra skillnad genom att göra rätt

Visit Sweden är svenska statens nationella marknadsföringsbolag för turistlandet Sverige, med det officiella uppdraget att marknadsföra resmålet Sverige genom effektiva kommunikationskanaler och bidra till att öka Sveriges attraktionskraft som besöksmål. Detta ger oss stora möjligheter att skapa värde för företagen och samhället i stort.
Senast uppdaterad:15 juni 2024

Det behöver egentligen inte sägas att vi alltid ska följa lagar, regler och våra interna policys - eftersom våra värderingar går längre än så.

Vi agerar alltid etiskt och säger ifrån när vi stöter på felaktigt uppförande eller olämpligt beteende. Att arbeta för Visit Sweden innebär att ta ut de bästa av Sverige till världen.

Eftersom Sverige ligger i framkant inom hållbarhetens alla tre aspekter; social, miljömässigt och ekonomiskt, har vi både ett ansvar och en möjlighet att låta hållbarhet vara en ledande drivkraft för utveckling.

Denna uppförandekod fungerar som den etiska kompassen för vårt dagliga arbete. Det hjälper oss att navigera för att fatta rätt beslut. Den bygger på vår värdegrund och gäller alla som arbetar för eller på uppdrag av oss.

Susanne Andersson, Vd