Our other websites:
CoC-Resande

Ansvarsfullt resande​

Visit Sweden arbetar med kommunikationslösningar som minskar medarbetarnas behov att resa, utan att minska samarbetsförmågan. Innan beslut om tjänsteresa tas, ska alltid överväganden göras om alternativ t ex digitala möten.

Visit Sweden prioriterar klimat- och miljövänliga alternativ när resor planeras och tar hänsyn till ekonomi och social hållbarhet. Resurseffektiva val görs alltid.

Vad innebär det i praktiken:

  • Alla resor ska i förväg motiveras och planeras och därefter godkännas av en chef.
  • Resor ska ha ett affärsmässigt syfte som är till nytta för företaget.
  • Tjänsteresor ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn tagna till verksamhetens krav och medarbetarnas individuella förutsättningar och behov.
  • En balanserad syn ska råda och faktorer som den totala resekostnaden, trafiksäkerhet, miljö och resenären ska vara avgörande för bedömningen om hur resan ska genomföras.
  • Vid beräkning av resekostnad ska alla delar (färdmedel, logi, traktamenten, arbetstid och restid) tas hänsyn till eller inkluderas.

Prenumerera på Visit Swedens nyhetsbrev

I Visit Swedens nyhetsbrev delar vi med oss av det senaste, från aktuella målgruppsanalyser, om researrangörer, till insikter och idéer om hur ni kan utveckla kommunikationen för globala besökare.

Anmäl dig

På denna webbplats använder vi cookies i syfte att samla in statistik så att vi kan förbättra upplevelsen för våra användare. Genom att surfa vidare godkänner du vår cookiepolicy och personuppgiftspolicy.