Hoppa till innehåll
Flygbild över Stockholm och Djurgården.
Foto: Ola Ericson/Stockholmsfoto/imagebank.sweden.se

GSTC2024 - Purposeful travel

Den 23 - 25 april 2024 genomför Global Sustainable Tourism Council (GSTC) sin globala kongress GSTC2024 för första gången i Sverige. Kongressen går av stapeln i Stockholm på Kungliga Djurgården.

Den 23 - 25 april 2024 genomför Global Sustainable Tourism Council (GSTC) sin globala kongress GSTC2024 för första gången i Sverige. Kongressen går av stapeln i Stockholm på Kungliga Djurgården. Sverige och Visit Sweden står som värd för kongressen tillsammans med Tillväxtverket, och i nära samverkan med Visit Stockholm och Kungliga Djurgårdens intressenter.

Syftet för Visit Swedens engagemang i kongressen GSTC2024, och arbetet med att få kongressen till Sverige, är ett viktigt led i att öka kunskapen och inspirera svensk turismbransch kring ett mer medvetet resande och på så sätt öka svensk besöksnärings långsiktiga konkurrenskraft, samt skapa uppmärksamhet för det hållbara resmålet Sverige på den internationella arenan.

Under kongressen blir det fullt fokus på kunskapsutbyte mellan deltagare från hela världen. Vi får ta del av föreläsningar, workshops och paneldebatter som guidar oss genom hur verksamheter kan anpassa sig till att agera klimat- och miljösmart, goda exempel på att engagera besökare, invånare och företag i det lokala samhället samt vad som krävs för att utveckla långsiktiga och innovativa företag.

Vi får bland annat lyssna till Camilla Zedendahl (VD Kungliga Djurgårdens Intressenter) Annika Sandström (Regionturismchef Region Västerbotten), Annika Fredriksson (VD Swedish Lapland Visitors Board), Henrik Littorin (Program Manager, ELIS - Electrified Aviation), Peter Skogh (Museiedirektör Tekniska museet), Andreas Veilstrup Andersen (Group Chief Executive Officer Liseberg) Ingunn Sørnes (Special Advisor on Sustainability, Innovation Norway) och Liisa Kokkarinen (Head of Sustainable Development, Sustainable Travel Finland). Fler inspirerande föreläsare är bokade, och fler kommer.

Här kan ni ta del de föreläsare som redan nu är klara för kongressen GSTC2024.

Säkra din plats på kongressen GSTC2024

För att få maximal effekt av värdskapet för GSTC2024, genomför vi även Swedish Workshop i Södertälje samma vecka (24 - 25 april 2024) vilket skapar möjlighet för de som deltar på Swedish Workshop att även besöka GSTC2024. På detta sätt skapas synergier och vi ökar fokus på Sverige som en hållbar besöksdestination och hur Sverige leder vägen mot ett mer medvetet resandet.

Tillsammans mot ett mer medvetet resande

Visit Swedens uppdrag är att marknadsföra resmålet Sverige mot den globala resenären. Genom smart marknadsföring året runt bygger vi en positiv bild av resmålet som ökar efterfrågan att vilja resa hit. För att tillsammans stärka den gemensamma marknadsföringen av resmålet delar Visit Sweden även kunskaper och insikter om målgruppen samt effektiv och smart marknadsföring med aktörer som arbetar för och i svensk besöksnäring.

Visit Swedens engagemang i GSTC’s globala kongress 2024 är ett led i att Sverige ska ses som världens mest attraktiva resmål genom att leda mot ett mer medvetet resande.

2022 lanserade vi den - för hela resmålet Sverige - gemensamma varumärkesplattformen ”Tillsammans mot ett mer medvetet resande”. Den togs fram i samverkan med olika aktörer i turismbranschen, och den beskriver den gemensamma riktningen för att positionera Sverige som resmål. Den är grunden i Visit Swedens arbete, och vänder sig även till alla som arbetar för och i besöksnäringen, som ett hjälpmedel för att jobba mot samma mål.

Läs mer om resmålet Sveriges varumärkesplattform

Verktygslåda: Kommunicera med den medvetna resenären

I arbetet med att konkretisera varumärkesplattformen, har vi tagit fram en ”verktygslåda”. Den bygger på insikterna om, att för att attrahera nya kunder, och nå de medvetna resenärerna, är det viktigt att som en del i hela erbjudandet berätta om sitt hållbarhetsarbete. Verktygslådan riktar sig till alla som jobbar i turismbranschen, och här kan man ta del av fakta och insikter, hur man når sin målgrupp, handgripliga tips om hur man praktiskt gör det och lite inspiration från hur andra jobbat med kommunikationen.

Ta del av verktygslådan: Kommunicera med den medvetna resenären.

Webbinarieserie: ”Destinationen Sverige - tillsammans ökar vi takten för en mer hållbar besöksnäring”

Tillsammans med Tillväxtverket har vi genomfört en webbinarieserie om hur vi ställer om till en hållbar turism och besöksnäring. I dagsläget finns åtta avsnitt att ta del av i Visit Swedens kunskapsbank. Vi planerar ytterligare två sändningar under 2024.

Ta del av hela serien webbiniarier med temat ”Destinationen Sverige - tillsammans ökar vi takten för en mer hållbar besöksnäring”.

Mer om GSTC och resan mot att Sverige, Visit Sweden och Tillväxtverket fick stå som värdar för kongressen GSTC2024

Mer om Visit Swedens arbete:

Vår Sverigemarknadsföring

ArtikelSenast uppdaterad: 6 oktober 2023
Vår Sverigemarknadsföring

Kunskapsbank för svensk besöksnäring

ArtikelSenast uppdaterad: 26 februari 2024
Kunskapsbank för svensk besöksnäring

Våra erbjudanden

ArtikelSenast uppdaterad: 1 mars 2024
Våra erbjudanden