Hoppa till innehåll
Flygbild över Stockholm och Djurgården.
Foto: Ola Ericson/Stockholmsfoto/imagebank.sweden.se

GSTC2024 - Purposeful travel

Den 23 - 25 april 2024 genomförde Global Sustainable Tourism Council (GSTC) sin globala kongress GSTC2024 för första gången i Sverige. Kongressen gick av stapeln i Stockholm på Kungliga Djurgården.

Den 23 - 25 april 2024 genomförde Global Sustainable Tourism Council (GSTC) sin globala kongress GSTC2024 för första gången i Sverige. Kongressen gick av stapeln i Stockholm på Kungliga Djurgården. Sverige och Visit Sweden stod som värd för kongressen tillsammans med Tillväxtverket, och i nära samverkan med Visit Stockholm och Kungliga Djurgårdens intressenter.

Syftet för Visit Swedens engagemang i kongressen GSTC2024, och arbetet med att få kongressen till Sverige, är ett viktigt led i att öka kunskapen och inspirera svensk turismbransch kring ett mer medvetet resande och på så sätt öka svensk besöksnärings långsiktiga konkurrenskraft, samt skapa uppmärksamhet för det hållbara resmålet Sverige på den internationella arenan.

Under kongressen var det fullt fokus på kunskapsutbyte mellan över 500 deltagare från närmare 60 länder med föreläsningar, workshops och paneldebatter som guidade oss genom hur verksamheter kan anpassa sig till att agera klimat- och miljösmart, goda exempel på att engagera besökare, invånare och företag i det lokala samhället samt vad som krävs för att utveckla långsiktiga och innovativa företag.

Kronprinsessan Victoria välkomnas av fyra personer utanför Circus i Stockholm inför den inledande cermonin.
Foto: Emmie Bolmstedt/Visit Sweden

Tack!
Vi vill tacka GSTC som valde att arrangera kongressen i Sverige, våra samarbetspartners, alla från svensk turismbransch som deltog - både som besökare och som talare, och sist men inte minst H.K.H. Kronprinsessan Victoria som närvarade under invigningen av kongressen. Vi hoppas att kongressen givit alla deltagare ny kunskap, inspiration och kanske även nya spännande kontakter.

Webbinarium “Höjdpunkter från Global Sustainable Tourism Conference 2024”

För er som inte hade möjlighet att delta, sände vi den 5 juni ett webbinarium där vi delar lärdomar och inspiration från kongressen.

Här kan ni se inspelningen av webbinariet ”Höjdpunkter från Global Sustainable Tourism Conference 2024”

Tillsammans mot ett mer medvetet resande

Visit Swedens uppdrag är att marknadsföra resmålet Sverige mot den globala resenären. Genom smart marknadsföring året runt bygger vi en positiv bild av resmålet som ökar efterfrågan att vilja resa hit. För att tillsammans stärka den gemensamma marknadsföringen av resmålet delar Visit Sweden även kunskaper och insikter om målgruppen samt effektiv och smart marknadsföring med aktörer som arbetar för och i svensk besöksnäring.

Visit Swedens engagemang i GSTC’s globala kongress 2024 är ett led i att Sverige ska ses som världens mest attraktiva resmål genom att leda mot ett mer medvetet resande.

2022 lanserade vi den - för hela resmålet Sverige - gemensamma varumärkesplattformen ”Tillsammans mot ett mer medvetet resande”. Den togs fram i samverkan med olika aktörer i turismbranschen, och den beskriver den gemensamma riktningen för att positionera Sverige som resmål. Den är grunden i Visit Swedens arbete, och vänder sig även till alla som arbetar för och i besöksnäringen, som ett hjälpmedel för att jobba mot samma mål.

Läs mer om resmålet Sveriges varumärkesplattform

Verktygslåda: Kommunicera med den medvetna resenären

I arbetet med att konkretisera varumärkesplattformen, har vi tagit fram en ”verktygslåda”. Den bygger på insikterna om, att för att attrahera nya kunder, och nå de medvetna resenärerna, är det viktigt att som en del i hela erbjudandet berätta om sitt hållbarhetsarbete. Verktygslådan riktar sig till alla som jobbar i turismbranschen, och här kan man ta del av fakta och insikter, hur man når sin målgrupp, handgripliga tips om hur man praktiskt gör det och lite inspiration från hur andra jobbat med kommunikationen.

Ta del av verktygslådan: Kommunicera med den medvetna resenären.

Webbinarieserie: ”Destinationen Sverige - tillsammans ökar vi takten för en mer hållbar besöksnäring”

Tillsammans med Tillväxtverket har vi genomfört en webbinarieserie om hur vi ställer om till en hållbar turism och besöksnäring. I dagsläget finns tio avsnitt att ta del av i Visit Swedens kunskapsbank.

Ta del av hela serien webbiniarier med temat ”Destinationen Sverige - tillsammans ökar vi takten för en mer hållbar besöksnäring”.

Mer om GSTC och resan mot att Sverige, Visit Sweden och Tillväxtverket fick stå som värdar för kongressen GSTC2024

Mer om Visit Swedens arbete:

Vår Sverigemarknadsföring

ArtikelSenast uppdaterad: 1 april 2024
Vår Sverigemarknadsföring

Kunskapsbank för svensk besöksnäring

ArtikelSenast uppdaterad: 5 juni 2024
Kunskapsbank för svensk besöksnäring

Våra erbjudanden

ArtikelSenast uppdaterad: 20 maj 2024
Våra erbjudanden