Hoppa till innehåll
CoC-korruption

Vi har nolltolerans mot korruption

Vad innebär det i praktiken:

  • Visit Sweden ger, begär, utlovar eller accepterar inte gåvor eller förmåner om syftet är eller misstänks vara att påverka företagets, med eller mottagarens beteende eller beslut.
  • Gåvor som lämnas eller tas emot ska vara objektivt sett måttfulla och präglas av öppenhet, samt utgöra en naturlig och nyttigt led i tjänsteutövningen.
  • Eftersom det ibland kan vara svårt att avgöra vad som är godtagbart att ta emot eller ge, uppmuntras alla medarbetare att ha ett vaket och sunt, kritiskt förhållningssätt och att vid tveksamhet hellre avstå.