Hoppa till innehåll
CoC-JämställdArbetsplats

Vi är en jämställd och inkluderande arbetsplats​

På Visit Sweden är vi övertygade om att mångfald och jämställdhet är viktiga för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag och nå våra mål. Vi värdesätter människors olikheter och tror att resultatet av vårt arbete förbättras om vi har en dynamisk miljö där alla medarbetares fulla potential, olikheter, kreativitet och idéer tillvaratas.

Vi tror även att mångfald och öppenhet gör oss till en attraktiv arbetsplats, där medarbetare trivs och utvecklas och möter omvärlden med olika perspektiv.

Vad innebär det i praktiken:

  • Jämställdhets- och mångfaldsarbete ska ingå som en naturlig och integrerad del i all vår verksamhet.
  • Alla individer ska behandlas likvärdigt, dvs ha samma rättigheter och möjligheter. 
  • Våra arbetsplatser, metoder, organisation, arbetsförhållanden och ersättningsprinciper ska lämpa sig för alla.
  • Ingen diskriminering tolereras.
  • Vi ska vara en arbetsplats som präglas av likabehandling och vi ska uppmärksamma och motverka normer och oskrivna regler som påverkar maktstruktur, inflytande och jämlikhet.
  • Våra partners och andra som kommer i kontakt med oss ska uppleva oss som ett företag som värdesätter olikheter och mångfald och behandlar alla människor med uppskattning och respekt