Hoppa till innehåll
CoC-HållbaraAffärer

Välmående & hållbara affärer

Visit Sweden tror på en verksamhet som präglas av ansvar och som bedrivs på ett socialt, etiskt och miljömässigt sätt.

Det betyder att Visit Sweden visar respekt för människor, samhälle och miljö samt arbetar förebyggande och långsiktigt. Inom Visit Sweden tas ansvar för vilka affärspartners och leverantörer bolaget samarbetar med.

Visit Sweden följer de grundläggande principerna om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av mutor och korruption i hela verksamheten.

Visit Sweden har en separat uppförandekod för leverantörer och affärspartners som alltid ska följas.