Hoppa till innehåll
CoC-HållbartBolag

Välmående & hållbart bolag

Grunden för Visit Swedens agerande är att alltid följa nationell lagstiftning och regler i de länder där verksamhet bedrivs. Ledande befattningshavare inom organisationen ansvarar för att så sker.

Visit Sweden stödjer internationella mänskliga rättigheter och följer de tio principerna i FN:s Global Compact. Ambitionen är dock högre än så och när uppförandekoden sätter en högre standard än vad som krävs enligt nationella lagar eller förordningar, ska koden följas.

För ett långsiktigt företagande och värdeskapande arbetar Visit Sweden med hållbarhet helt integrerat i verksamheten.

Det, tillsammans med vår vision att "2030 är Sverige världens mest hållbara och attraktiva resmål byggt på innovation", ställer höga krav på bolaget och hur verksamheten bedrivs.