Hoppa till innehåll
Ett stort tält på en träavsats på ett berg mitt i skogen vid en sjö. Framför tältet på trädäcket sitter flera personer.
Foto: Henrik Trygg/imagebank.sweden.se

Bokningsläget hos de internationella researrangörerna inför sommaren 2024

I mars 2024 svarade 91 researrangörer i Tyskland, Schweiz, Österrike, Nederländerna, Belgien, Frankrike, Storbritannien, USA och Kina hur deras bokningar till Sverige ser ut.
Senast uppdaterad:26 mars 2024
A very good year 2023 prompted us to double our capacity for 2024.

Researrangör i Frankrike.

Bokningsläget på de olika marknaderna

I resultatet från mars ser vi att efterfrågan på Sverigeresor de närmaste 6 månaderna totalt ser positivt ut, trots oron i omvärlden.

Vi frågade dem "Hur bedömer du att efterfrågan på resor till Sverige kommer att vara under de kommande 6 månaderna jämfört med vad du rimligen kan förvänta dig för den här tiden på året?"

  • I de tyskspråkiga länderna bedömer 64% av researrangörerna att efterfrågan är större än vad man förväntar sig, 25% säger att efterfrågan är som vanligt och endast 11% mindre än vanligt. Bedömningen är därmed än mer positiv än när den var i december 2023.
  • I Nederländerna/Belgien bedömer 43% att efterfrågan är större än vad man kan förvänta sig. En lika stor andel säger att efterfrågan är som vanligt och 14% mindre än vanligt.
  • I Frankrike bedömer 83% att efterfrågan är som vanligt, 17% bedömer att efterfrågan är lite större än vad man kan förvänta sig och ingen som förväntar sig en mindre efterfrågan.
  • I Storbritannien bedömer 27% att efterfrågan är lite större än vad man kan förvänta sig och 13% mycket större än man kan förvänta sig, 47% säger att efterfrågan är som vanligt och endast 13% mindre än vanligt.
  • I USA bedömer 67% att efterfrågan är lite större än vad man kan förvänta sig och 33% säger att efterfrågan är som vanligt.
  • Mycket positiv bedömning för efterfrågan från Kina både för kommande 6 månader samt helår 2024.

Det är alltså fler som bedömer att efterfrågan de kommande 6 månaderna kommer att vara större än vad de förväntar sig, jämfört med andelen som tror att den kommer vara mindre. Ser vi på helåret 2024 är man överlag mer positiv jämfört med hur man bedömde efterfrågan på helåret 2023 i förra årets vårmätning.

En researrangör i Tyskland menar att; värmen i Sydeuropa, varmare somrar i Sverige, längtan efter idyllen som man tror att man kan hitta i Sverige och familjevänligheten spelar in.

Marknadens förutsättningar har förändrats

Vissa researrangörer har haft svårt att göra uppskattningar på grund av att det politiska och ekonomiska läget försvårar långsiktiga prognoser och planer.

Läs mer om:

Researrangörernas syn på Sverige - december 2023

ArtikelSenast uppdaterad: 26 mars 2024
Researrangörernas syn på Sverige - december 2023

Mer om researrangörer

Researrangörer arbetar med att paketera reseupplevelser för att göra det lättare för resenärerna att boka och uppleva just det som de vill uppleva, genom att någon annan har gjort jobbet med att välja ut de bästa upplevelserna av en plats och planera alla detaljer.

Intresset för att köpa paketerade resor via researrangörer har under senare år ökat och fler vill boka resa via researrangör. Genom att dessa aktörer arbetar nära kunderna och säljer sina resor direkt till dem, har de ofta god kunskap om bokningsläge och efterfrågan inför kommande säsong. För många destinationer och företag är den informationen av stort värde.

Fakta om undersökningen:

Den webbaserade enkätundersökningen riktade sig till researrangörer i Tyskland, Schweiz, Österrike, Nederländerna, Belgien, Frankrike, Storbritannien, USA och Kina. Enkäten besvarades av totalt 91 researrangörer.

Undersökningen är den tredje temperaturmätningen bland internationella researrangörer, tidigare gjordes den i mars och december 2023. Syftet är att se om det går att över tid prognostisera kommande säsong.