Hoppa till innehåll
GlobalaMalen_Artikelbild.jpg
Foto: globalamalen.se

Introduktion Agenda 2030 och affärsmässig långsiktighet

Den här föreläsningen tar oss igenom Agenda 2030, de globala målen, delmålen och hur de kan användas av aktörer i svensk besöksnäring. Hur kan Agenda 2030 tillsammans med nationella och regionala mål, inspirera oss att se möjligheter och hitta långsiktiga affärsmöjligheter kopplat till hållbarhet?
Senast uppdaterad:24 mars 2023

Föreläsningen genomförs av en specialist inom området ”hållbar affärsutveckling” - hur man kopplar ihop hållbarhetsmålen med affärsverksamheten.

Längd: 25.29

Sammanfattning av föreläsningen

Några hållpunkter

Definition av hållbarhet (00:51). Agenda 2030 (02:18). Agenda 2030, delmål (05:07). Hur står sig Sverige? (06:44). Agenda 2030 för turism (08:55). Globala och nationella källor för hållbarhet (12:54). Nationella miljömålen (14:04). Affärsmässig långsiktighet och hållbar affärsutveckling (18:19).

Agenda 2030

Agenda 2030 antogs på FN:s klimatmöte i Paris 2015 och består av 17 mål som tillsammans ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och ska vara uppnådda till år 2030 i världens alla länder. Målen syftar till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, säkra mat, energi och vatten för alla, skapa hållbar produktion och konsumtion, lösa klimatkrisen och rädda planeten, skydda den biologiska mångfalden, bygga hållbara städer, främja fred och rättvisa, och hitta former för samverkan.

Alla mål har delmål, och varje delmål har så kallade indikatorer. Indikatorerna gör att det går att mäta arbetet vilket gör dem till ett bra verktyg för att förstå Agendan, och få hjälp med hur man ska ta sig an och arbeta med den i sin vardag.

Mer om Agenda 2030 och de globala målen hittar ni här.

Agenda 2030 för turism

För besöksnäringen har Världsturismorganisationen (UNWTO) tagit fram en anpassad Agenda där man kan få en egen anpassad rapport med handfasta tips, baserad på vem man är.

Se här.

Bild_Globala_Malen.png

Några exempel på handfasta tips utifrån ”Company”

  • Mål 17, Partnerskap och samverkan över gränser: Samverka med regionen och kommunen som ni befinner er i, samverka med andra företag i närområdet.
  • Mål 4, God utbildning för alla: Starta egna utbildningar, ta in praktikanter, ha ett samarbete med skolor för att väcka intresse för branschen.
  • Mål 11, Hållbara städer: Hållbara färdvägar, kollektiva trafikmedel, kan vi säkerställa att alla har möjlighet att komma till oss. Finns det kollektivtrafik? Är man beroende av bil, kan alla ta sig till oss på ett bra sätt?

Mål 12, Hållbar konsumtion: Analysera din egen verksamhet, vad gör ni för negativa avtryck, både ekologiskt och socialt, minska de negativa och öka de positiva avtrycken.

  • Mål 15, Bekämpa klimatförändringar: Kan ni hjälpa era kunder att förstå tex hur man beter sig i skog och mark för att lämna ett så litet avtryck som möjligt?

Hållbar affärsutveckling

Om ni vill fördjupa er i hållbar affärsutveckling, kan vi rekommendera en separat föreläsning om Cirkulär ekonomi – Cirkulär Business Model Canvas, en modell som syftar till att hjälpa både små och stora företag att göra en affärsmodell samt säkerställa att den så långt som möjligt bidrar till en cirkulär affärsverksamhet, dvs där affärsnyttan går hand i hand med miljönyttan. Ni hittar den här.