Hoppa till innehåll

Norska resenärers Googlesökningar om Sverige

Internationella rese- och semesterrelaterade Googlesökningar om Sverige har ökat. I de länder som Visit Sweden aktivt marknadsför Sverige som resmål (inklusive Sverige), har antalet reserelaterade Googlesökningar om Sverige ökat med +29 % 2022 jämfört med 2019. Internationellt är ökningen +32 %.

Under 2022 står Norge för den största ökningen i jämförelse med 2021 (+105 %), följt av Finland (+38 %), USA (+29 %), Tyskland (+26 %), Indien (+25 %), Storbritannien (+23 %), Danmark (+21 %), Frankrike (+21 %), Nederländerna (-7 %) och Sverige (-4 %). Kina har även de ökat med +68 %, men andelen som använder Google är låg och därför inte representativ.

Tittar vi enbart på Norge så har norska reserelaterade sökningar på Google om Sverige ökat med 31 % jämfört med 2019 före pandemin och med 104 % jämfört med 2021. När norska gränsen öppnades efter restriktioner släpptes tog verkligen intresset för Sverige fart igen.

Totalt antal sökningar på Sverige av norska resenärer 2019-2022. Källa: Bloom Consulting

Totalt antal reserelaterade googlesökningar på Sverige av norrmän 2019-2022. Källa: Bloom Consulting, Digital Demand.

Vad googlade norrmän på när de ville till Sverige 2022

Kategorierna är listade efter volym, siffrorna inom parantesen visar ökningen från 2021. Under varje kategori visas de tre viktigaste underkategorierna, de innehåller i sin tur unika sökord och söktermer som vi inte redovisar här. De kategorier som ligger i fet stil sticker ut, antingen för att de kvalar in på topp 20 listan, eller för att de har en viktigare betydelse.

 • Camping (+253%)
  - camping, cabins, caravans, tents
 • Entertainment Parks (+216%)
  - aquaparks, amusement parks, adventure parks
 • Hotels (+280%)
  - hotels, boutique hotels
 • Destinations (-25%)
  - cities, regions, towns, islands,
 • Rural Accommodation (+24%)
  - cottages, rural houses, farmhouses
 • Holiday Accommodation (+184%)
  - holiday houses, holiday rentals, villas, holiday apartments, holiday accommodations
 • Shopping (+116%)
  - shopping, shopping malls, shopping outlets
 • Tourism Packages and Products (+86%)
  - holiday packages, vacation packages
 • Special Accommodation (+146%)
  - tree house hotels, igloo ice hotels, underwater hotels
 • SPA Accommodation (+681%)
  - spa hotels, spa resorts
 • Historical Sites (+98%)
  - castles and fortresses, palaces, monuments and memorials
 • Golf (+281%)
  - golf
 • Natural Wonders (+30%)
  - waterfalls, lakes, natural wonders, northern lights, fjords and glaciers, coastline, forest
 • Tourism Attractions (+103%)
  - places to visit, tourism attractions, things to do
 • Animal Watching (+323%)
  - safari, wildlife, bird watching
 • Accommodation (+238%)
 • Special Events (+178%)
 • Adventure and Outdoor (+45%)
  - cycling, canoeing, kayaking, motorbiking, sky diving, animal riding
 • Winter Sports (+18%)
  - skiing, cross country skiing, ice skating, alpine skiing, dog sledding
 • Travel (-26%)
  - travel to sweden

När vi sammanställt datan för Norge som marknad ser vi att norrmänn söker mer likt oss svenskar, där nöjesparker toppar listan, även golf, och speciella event kommer högt på listan. De kategorier som skiljer oss åt är shopping och djurskådning. De kategorier som ökat mest de senast två åren är spa hotell, camping och nöjesparker. Fallskärm är en underkategori som är anmärkningsvärd, då den inte kommer upp på övriga marknader. Generellt har samtliga kategorier ökat från den norska marknaden.

Källa: Bloom Consulting, Digital Demand.

För att en sökning ska kategoriseras som reserelaterad behöver utvalda sökord vara med samt Sverige som land.