Hoppa till innehåll

Brittiska resenärers Googlesökningar om Sverige 2023

Internationella rese- och semesterrelaterade Googlesökningar om Sverige har ökat. I de länder som Visit Sweden aktivt marknadsför Sverige som resmål (inklusive Sverige), har antalet reserelaterade Googlesökningar om Sverige ökat med 8% under 2023 jämfört med 2022. Jämför vi med 2019 är ökningen +39%.
Senast uppdaterad:1 mars 2024

Under 2023 står Danmark för den största ökningen i jämförelse med 2022 (+36%), följt av Finland (+13%), Frankrike (+9%), Sverige (+8,5%), Norge (+8%), Tyskland (+8%), Storbritannien (+4,5%) och USA (+1%). De marknader som minskat i intresse är Kina (-15%), Indien (-13%) och Nederländerna (-0,3%).

Tittar vi enbart på Storbritannien så har engelska reserelaterade sökningar på Google om Sverige ökat med +20% 2023 jämfört med 2019 före pandemin. Storbritannien står för den sjätte största marknaden sett till volym av sökningar på Sverige totalt sett.

Ett linjediagram som visar sökvolymen för britters Googlesökningar på Sverige.

Totalt antal reserelaterade googlesökningar på Sverige på engelska i UK mellan 2019-2023.
Källa: Bloom Consulting, Digital Demand.

Vad googlade britterna på när de ville till Sverige 2023?

Kategorierna är listade efter volym, dvs högst volym längst upp i listan. Siffrorna inom parentesen visar ökningen/minskningen från 2022. Under varje kategori visas de tre viktigaste underkategorierna, de innehåller i sin tur unika sökord och söktermer som vi inte redovisar här. De kategorier som ligger i fet stil sticker ut, antingen för att de ökat mest, eller för att de har en viktigare betydelse för just den brittiska marknaden.

 • Special Accommodation (+13%) -> ice hotel, tree hotel.
 • Destinations (+29,5%) -> cities, islands.
 • Tourism Attractions (+24%) -> places to visit, things to do.
 • Winter Sports (+20%) -> skiing.
 • Natural Wonders (+5%) -> northern lights, natural wonders, lakes, midnight sun.
 • Tourism Packages & Products (+5%) -> holiday packages.
 • Tourism (+10%).
 • Travel (-82%) -> travel restrictions.
 • Hotels (+27%) -> hotels, 5 star hotels.
 • Camping (+23%) -> camping, cabins, caravans.
 • Boating (+5%) -> ferry connections, boating, yachting.
 • Wellbeing (+4,5%) -> sauna, spa treatments.
 • Adventure and Outdoor (+9%) -> cycling, kayaking, canoeing.
 • Cruises (+30%) -> cruises.
 • Holiday Accommodation (+26%) -> holiday accommodation, villas.
 • Entertainment Parks (+39%) -> amusement parks, aquaparks.
 • Restaurants, (+28%) -> restaurants, cafes, fast food.
 • Hiking (+20%) -> hiking, trekking.
 • Historical Sites (-3%) -> castle and fortresses, palaces.
 • Tours (-1%) -> tours, road trips.

När vi sammanställt datan för Storbritannien som marknad så ser vi att det är generellt likt övriga marknader. De underkategorier som ökat mest är islands, tree house hotels, spa hotels and ice hotels. Storbritannien har, likt USA, en stor andel sökningar på få kategorier, dvs ett specifikt intresse så som ishotellet, storstäder och platser att besöka.

Källa: Bloom Consulting, Digital Demand.

För att en sökning ska kategoriseras som reserelaterad behöver utvalda sökord vara med på engelska samt sökordet “Sweden”, inom Storbritannien.