Hoppa till innehåll
Friends by the water
Foto: Simon Paulin/imagebank.sweden.se

Planeringen av Svemesters marknadsföringsinsatser

Hur ska svenska semestersugna resenärer hitta andra resmål än de som är de mest kända och välbesökta? Vad ska man söka på om man inte vet och när släkt och vänner inte har något tips eller idéer på vart man kan resa? Här berättar vi om Svemesters marknadsföringsinsatser där resenärer motiveras att upptäcka nya platser. Marknadsföringen startar på bred front i april.
Senast uppdaterad:5 maj 2021

I slutet av förra året fick Visit Sweden uppdraget att under 2021 marknadsföra Sverige som resmål mot inhemska målgrupper, med syfte att stötta besöksnäringen i återhämtningen av pandemin.

Med start i början av året har ett intensivt arbete skett för att hinna lansera de första marknadsföringsinsatserna redan under april månad. Parallellt följs utvecklingen av pandemin och myndigheternas bestämmelser noga liksom vår Resebarometer. Resebarometerns resultat för mars visar att allt fler svenskar vågar planera en semester och tror att det kommer att ske inom tre till fyra månader. Det finns också en tendens till att fler har bokat boendet i Sverige med fortfarande har mer än hälften inte bestämt destinationer eller avvaktar utvecklingen med Covid-19.

Vad behöver marknadsföringen göra - uppdraget

Med Svemesters marknadsföring vill vi öka synligheten som stärker den inhemska lusten till resmålet Sverige. Vi behöver inspirera med berättelser men också vara närmare resenärernas beteende när de vill planera och boka sin semester. Detta för att motivera dem att upptäcka det turistiska utbudet i Sverige, över hela landet under hela året.

Visit Swedens marknadsföring ska komplettera den marknadsföring som planeras och genomförs på egen hand av till exempel regionala turismorganisationer, destinationer och företag.

Vem är målgruppen?

Precis som på våra utlandsmarknader kan vi dela upp målgruppen i de tre segmenten Nyfikna upptäckare, Aktiva naturälskare och Vardagssmitande livsnjutare.

Det absolut största segmentet bland svenskar är den Vardagssmitande livsnjutare vilket är 55% av de svenska globala resenärerna.

Vilka är då Vardagssmitande livsnjutare? De finns i alla åldersgrupper och både bland kvinnor och män. De starkaste drivkrafterna för en Sverigesemester är att koppla av och slippa rutiner och att ha roligt med dem de reser med. De vill känna sig fria, njuta av god mat och dryck medan de upplever nya städer och platser och naturen. Men även om de är en avslappnad grupp med fokus på guldkanten i livet, vill de även gärna uppleva svensk kultur, tradition och livsstil, och utomhusupplevelser under vår, sommar, höst. Att kombinera stadsresa med upplevelser utanför staden gillar 7 av 10 men ibland sätter otillräcklig kunskap och tiden stopp. Givetvis påverkar pandemin möjligheter till olika aktiviteter och upplevelser i sommar men drivkrafterna för semesterresan kvarstår. Läs mer om målgruppen i vår publikation Den svenska målgruppen här.

Vilka är partners?

Till marknadsföringssatsningen finns en referensgrupp från det regionala nätverket (nätverk med Sveriges regionala turismorganisationer), SNDMO (”Swedish Network of Destination Management Organisations” med närmare 40 anslutna destinationsorganisationer) och Svenska Turistföreningen.

När planeringen nu övergår till produktion för att fylla hela satsningen med det turistiska utbudet involveras alla regionala turistorganisationer, destinationsorganisationer, intresseorganisationer och många företag.

Planering av marknadsföringen pågår – vilka delar består den av?

I månadsskiftet mars/april pågår fortfarande en hel del planering och produktion. Då det bärande kommunikationskonceptet är starkt PR driven med embargo hos ett antal större medier så kan vi i nuläget berätta om utvalda delar. Men efter lansering kommer mer information.

  • Drömma och inspirera. Här finns ett kommunikationskoncept som bygger på att inspirera att besöka nya platser i hela Sverige istället för de idag kända resmålen genom att visa på resmålssverige med nya ögon. Produktion av mycket rörligt material pågår och kommer också tas ut i stortytelling i andra format.
  • Planering och bokning. För att snabbt ta målgruppen från inspiration och motivera till att planera och slutligen boka har vi utvecklat en progressiv webbapplikation (en hemsida som beter sig som en app.) I den har vi, ihop med regionala turismorganisationer och destinationer, samlat ett brett utbud utifrån vilket vi snabbt pekar vidare till företagare för möjlighet att boka, likväl som till regioner, destinationer och intresseorganisationer för att planera om man inte finner just det man eftersöker inom applikationen.
  • Aktiveringen av hela marknadsföringsinitiativet fokuserar på en åldersgrupp mellan 25 – 55 år som är köpstarka och reser mycket. Denna grupp använder mycket digitala medier kombinerat med sociala kanaler. I marknadsföringen är det därför viktigt att arbeta med rörligt material och optimera dessa med synlighet i stora digitala mediekanaler. Som komplettering vill vi öka engagemanget i sociala mediekanaler. Vi kommer även göra en satsning på en målgrupp som ofta reser hem till olika länder för att möta sina släktingar men som kanske även i år kommer att ha en svemester. En del av denna målgrupp prövar vi att nå även genom andra plattformar och på olika språk med fokus på arabiska, persiska, turkiska och polska.

När genomförs satsningen?

Lansering planeras från april och aktiveringen pågår med full kraft fram till midsommar, för att under högsommaren ha en lägre takt. Detta då regionala turismorganisationer, destinationer och företag ofta genomför sin marknadsföring under denna period. I september fortsätter aktiveringen och då med fokus på att motivera målgruppen till höstsemestrar.

Vad kan du göra?

  • Arbeta gärna nära din destination eller regionala turismorganisation som tillsammans med Visit Sweden arbetar med satsningen.
  • Arbeta alltid aktivt med att ha en uppdaterad och tydlig hemsida eller annan av dig prioriterad kanal med inspirerande och bra information samt tydliga priser. Ha gärna bokningsbarhet på din hemsida vilket ökar möjligheterna för bokning från målgruppen. Var tydlig med information om åtgärder du vidtar i spåren av Covid-19, såsom ändrade rutiner, begränsat antal besökare, ändrade öppettider osv och se till att hålla denna information uppdaterad. Det blir allt viktigare att du tydligt beskriver om hur du arbetar med hållbarhet och eventuella märkningar, gärna under ”Om oss”.
  • Om du är ny inom att arbeta online: läs mer om hur du utifrån dina egna förutsättningar och resurser kan börja här
  • Om du inte har ett konto hos Google My Business, ta kommando över ditt varumärke och börja använda kontot samt svara på omdömen. Då syns du även på Google Maps. Det är kostnadsfritt att använda, googla: ”registrera google my business” och starta!