Hoppa till innehåll

Globala trender 2019

Globala drivkrafter, som hur människor lever, en allt mer globaliserad värld, urbanisering och miljö, samt den digitala revolutionen, påverkar i sin tur hur människor agerar som konsumenter. Det här påverkar så klart även människors konsumtion av turismtjänster.
Senast uppdaterad:22 mars 2023

Du kan även läsa om konsumenttrenderna som individfokus, genuina upplevelser, effektivitet, informationskällor, sinnesro och hållbarhet i rapporten nedan.

Rapporten är inte tillgänglighetsanpassad. Hör av dig om du har eventuella frågor.