Hoppa till innehåll

Globala trender 2019

Globala drivkrafter, som hur människor lever, en allt mer globaliserad värld, urbanisering och miljö, samt den digitala revolutionen, påverkar i sin tur hur människor agerar som konsumenter. Det här påverkar så klart även människors konsumtion av turismtjänster.

Du kan även läsa om konsumenttrenderna som individfokus, genuina upplevelser, effektivitet, informationskällor, sinnesro och hållbarhet i rapporten nedan.

Rapporten är inte tillgänglighetsanpassad. Hör av dig om du har eventuella frågor.