Are you looking for Sweden's official website for tourism and travel information? Go to visitsweden.com

×
Foto: Tina Stafrén/imagebank.sweden.se

Mat och dryck ska öka destinationen Sveriges konkurrenskraft

Nu satsar Visit Sweden tillsammans med svenska regioner på att fler utländska turister ska resa till Sverige, spendera mer på restauranger och köpa mer svenska livsmedel. Mellan 2017 och 2020 ger Jordbruksverket anslag till Visit Swedens ”Exportprogram för måltidsturism”.

Förutsättningarna är goda för att fler turister ska få upp ögonen för svensk mat och dryck. Resandet i världen ökar, måltiden blir viktigare för resenärens upplevelse av en destination och resenärer med ett särskilt intresse för mat och dryck blir fler.

Det finns en stor outnyttjad potential för Sverige att fler utländska turister tar del av svensk mat och dryck. För att ta tillvara på den gav Jordbruksverket Visit Sweden i början av 2017 anslag att driva ett program för export av måltidsturism under fyra år. Programmet ska stärka Sveriges konkurrenskraft som matdestination, öka utländska besökares restaurangbesök och få en ny grupp av turister, matintresserade resenärer, att bli nyfikna på Sverige. Till år 2030 ska hela Sverige erbjuda måltidsupplevelser, nya arbetstillfällen ska ha skapats och en ny exportmarknad ska vara etablerad.

Med satsningen ska måltidsupplevelser bli en av de främsta anledningarna till att resa till Sverige.

Vi satsar tillsammans med regionerna

Måltidsprogrammet har två huvudfokus: internationell kommunikation och kunskapsspridning. Ett nära samarbete mellan regionala aktörer och Visit Sweden som nationell aktör bidrar till att tillföra kunskap med olika perspektiv, vilket gynnar lokala entreprenörer. De flesta svenska regioner har anslutit sig som partners i programmet.

Kunskap skapar bättre upplevelser

Måltidsprogrammets aktörer ska få större kunskap om måltidsresenärer och vilka upplevelser de söker genom kartläggning och analyser. Programmet blir därmed en katalysator för produkt- och destinationsutveckling i hela landet. Fortsatt produktutveckling och innovation är en förutsättning för att Sverige ska utveckla upplevelser inom mat och dryck – upplevelser som matchar dagens och morgondagens behov och drivkrafter. Och fler upplevelser som kittlar nyfikenheten hos internationella matresenärer ger oss mer att bygga berättelsen om Sverige på.

Produktutveckling och innovation kan vara allt från enkel till avancerad. För en lokal entreprenör kan det handla om att se till att vara digitalt sökbar, att ha en hemsida på engelska eller att vara synlig och tillgänglig i det digitala landskapet. Det kan också handla om att presentera nyheter och visa omsorg om gästerna, exempelvis att erbjuda varma overaller under en mussel-safari på havet eller introducera nya tillagningstekniker och cross-over-upplevelser.

Internationell kommunikation

Visit Swedens internationella kommunikation tillsammans med partners ska utgå från de matintresserade resenärernas drivkrafter, behov och beteende, så att vi möter dem på deras villkor. Vi vill inspirera och engagera dem som har mat och dryck som reseanledning.

Redan under 2017 har Visit Sweden börjat göra internationell marknadsföring av upplevelser av mat och dryck i Sverige. Under hösten besökte matintresserade journalister från flera länder, bland annat det stora amerikanska resemagasinet Travel+Leisure, Sörmland och Stockholm. 2018 arrangerar Sverige, det vill säga Visit Sweden, Tourism in Skåne och andra svenska aktörer, Parabere Forum, ett internationellt symposium med fokus på kvinnliga kockar.

Måltidsprogrammet finansierats med stöd av Jordbruksverket och EU:s jordsbruksfond.

På denna webbplats använder vi cookies i syfte att samla in statistik så att vi kan förbättra upplevelsen för våra användare. Genom att surfa vidare godkänner du vår cookiepolicy och personuppgiftspolicy.