Are you looking for Sweden's official website for tourism and travel information? Go to visitsweden.com

×
Foto: Tina Stafrén/imagebank.sweden.se

Mat och dryck ska öka destinationen Sveriges konkurrenskraft

Visit Sweden satsar tillsammans med svenska regioner på att stärka bilden av Sverige som måltidsdestination och få fler utländska turister att resa till Sverige för matens skull. Mellan 2017 och 2022 ger Landsbygdsprogrammet stöd till Visit Swedens ”Exportprogram för Sveriges måltidsturism”.

Förutsättningarna är goda för att fler turister ska få upp ögonen för svensk mat och dryck. Resandet i världen ökar, måltiden blir viktigare för resenärens upplevelse av en destination och resenärer med ett särskilt intresse för mat och dryck blir fler.

Det finns en stor outnyttjad potential för Sverige att fler utländska turister tar del av svensk mat och dryck och att stärka turisternas upplevelser av svensk kultur och livsstil genom måltiderna. Visit Sweden fick i början av 2017 anslag från Landsbygsprogrammet för att driva ett program för export av måltidsturism under fyra år. Programmet avslutas i mars 2022. Insatserna för måltidsturism ska stärka Sveriges konkurrenskraft som matdestination, öka utländska besökares antal restaurangbesök och få en ny grupp av turister, matintresserade resenärer, att bli nyfikna på Sverige. Till år 2030 ska hela Sverige erbjuda måltidsupplevelser, nya arbetstillfällen ska ha skapats och en ny exportmarknad ska vara etablerad.

Med satsningen ska måltidsupplevelser bli en av de främsta anledningarna till att resa till Sverige.

Vi satsar tillsammans med regionerna

Måltidsprogrammet har två huvudfokus: internationell kommunikation och kunskapsspridning. Dessutom tas ett långsiktigt perspektiv på förutsättningarna för svensk måltidsturism genom arbete med en handlingsplan med blick på år 2030. Ett nära samarbete mellan regionala aktörer och Visit Sweden som nationell aktör bidrar till att tillföra kunskap med olika perspektiv, vilket gynnar lokala entreprenörer. De flesta svenska regioner har anslutit sig som partners i programmet och även Visita och Tillväxtverket är engagerade.

Kunskap skapar bättre upplevelser

Måltidsprogrammets aktörer ska få större kunskap om måltidsresenärer och vilka upplevelser de söker genom kartläggning och analyser. Programmet blir därmed en katalysator för produkt- och destinationsutveckling i hela landet. Fortsatt produktutveckling och innovation är en förutsättning för att Sverige ska utveckla konkurrenskraftiga upplevelser inom mat och dryck – upplevelser som matchar dagens och morgondagens behov och drivkrafter. Och fler upplevelser som kittlar nyfikenheten hos internationella matresenärer ger oss mer att bygga berättelsen om Sverige på.

Programmet sprider kunskap om måltidsturism på många olika sätt både digitalt och via olika möten. Det kan till exempel vara via webbinarier om specifika frågor som målgrupper eller trender (se mer i vår kunskapsbank) eller genom att informera vid företagsträffar runt om i landet.

Internationell kommunikation

Visit Swedens internationella kommunikation tillsammans med partners ska utgå från de matintresserade resenärernas drivkrafter, behov och beteende, så att vi möter dem på deras villkor. Vi vill inspirera och engagera de turister som har mat och dryck som reseanledning. Vi kommunicerar både den nationella bilden av Sverige som måltidsdestination och specifika regionala eller lokala exempel som illustrerar den nationella bilden.

Kommunikationsarbetet handlar exempelvis om globala kampanjer, berättelser om svensk mat och kultur i sociala medier och visningsresor för utländska medier.

Måltidsprogrammet finansieras av Visit Sweden, våra samarbetspartners och EU:s jordbruksfond/Landsbygdsprogrammet.

På denna webbplats använder vi cookies i syfte att samla in statistik så att vi kan förbättra upplevelsen för våra användare. Genom att surfa vidare godkänner du vår cookiepolicy och personuppgiftspolicy.