Hoppa till innehåll
Nyhet17 april 2024

Sveriges hållbara besöksnäring och GSTCs kongress i Stockholm lockar 500 deltagare från hela världen – H.K.H. Kronprinsessan Victoria medverkar vid kongressens öppning

Det internationella intresset och engagemanget för hållbar turism är stort, det märks på det överväldigande intresset för organisationen Global Sustainable Tourism Councils kongress i Stockholm 23-25 april. De 400 platserna tog snabbt slut och ytterligare 100 extra platser sattes in. Alla tog slut inom loppet av dagar.
Royal Djrgården Foto Karolina Kristensson Nordiska museet
Foto: Karolina Kristersson / Nordiska Museet, Kungliga Djurgården

Deltagare på kongressen är destinationer, länder, företag och organisationer som beslutat sig för att arbeta mer hållbart med turism och resor. De kommer att möta över 50 talare från hela världen, många från Sverige, för att inspireras, nätverka och dra lärdomar om hållbarhetsfrågor.

Global Sustainable Tourism Council, GSTC, hanterar globala standarder för hållbart resande och turism och fungerar som internationellt ackrediteringsorgan för certifiering av hållbar turism. Och Sverige är ett land i världen där många besöksnäringsverksamheter valt att arbete utifrån GSTCs kriterier.

Den 23-25 april arrangerar GSTC en av sina globala kongresser om hållbar turismutveckling i Sverige, där Visit Sweden och Tillväxtverket står som värdar. Platsen som valts för kongressen är Kungliga Djurgården i Stockholm, som sedan länge arbetar strukturerat enligt GSTCs kriterier.

Det står nu även klart att Sveriges kronprinsessa H.K.H. Victoria kommer att närvara vid invigningen av kongressen. Visit Swedens vd Susanne Andersson kommer att invigningstala tillsammans med GSTCs styrelseordförande mr Luigi Cabrini, Tillväxtverkets Generaldirektör Elisabeth Backetman och tidigare statsminister Fredrik Reinfeldt som idag bland annat är ordförande för besöksnäringens arbetsgivarorganisation Visita.

”Sveriges innovativa besöksnäring ligger erkänt långt fram inom hållbarhet, vilket imponerar och intresserar turistaktörer i hela världen och nu blir det tillfälle att inspirera och visa upp denna gröna omställning som Sverige sedan länge arbetat med, för resten av världen, säger Visit Swedens vd Susanne Andersson.

”Kronprinsessans närvaro vid GSTC-kongressen om hållbar turism är mycket betydelsefull, då det signalerar att Sveriges besöksnäring och det hållbarhetsarbete som görs är viktigt för vårt land och för vår planet”, fortsätter Susanne Andersson.

"När vi närmar oss GSTCs globala kongress i Stockholm, ökar vår förväntan på vad som lovar att bli en omvälvande händelse. Den här konferensen är en fantastisk möjlighet för turismbranschens ledare och intressenter från hela världen att träffas, lära, nätverka och främja hållbara turismpraxis som helhet. Det handlar om att forma turismens framtid, se till att turismen bidrar positivt till planeten och dess människor. Vi är hedrade över att Sveriges Kungliga Höghet, Kronprinsessan Victoria, kommer att närvara vid öppningsceremonin och låna ut en kunglig närvaro som understryker vikten av vårt uppdrag," stated Randy Durband, GSTC CEO.

”Dagarna i Stockholm är en viktig milstolpe för Sveriges fortsatta väg mot ett mer medvetet och hållbart resande – ett måste för att vi ska kunna fortsätta upptäcka, mötas, skapa förståelse och tolerans genom att resa”, avslutar Visit Swedens vd Susanne Andersson.

Alla talare på GSTC-kongressen

https://www.gstcouncil.org/gstc2024sweden/speakers/

Kongressprogram

https://www.gstcouncil.org/gstc2024sweden/program/

GSTC för Press

https://www.gstcouncil.org/about/for-the-press/

Pressbilder från Kungliga Djurgården i Stockholm:

https://royaldjurgarden.se/pressrum/#/latest_media

Om Visit Sweden

Visit Sweden är svenska statens nationella turismorganisation - ett företag med nationellt och officiellt uppdrag att marknadsföra Sverige som resmål för att öka Sveriges attraktionskraft, turismkonsumtionen, exportintäkterna och sysselsättningen i Sverige. Visit Sweden arbetar tillsammans med den svenska turismbranschen för att effektivt nå de för Sverige mest eftertraktade målgrupperna för mer hållbar turism. Visit Sweden är baserat i Stockholm med representation på flera utlandsmarknader. Visit Sweden har cirka 50 anställda och år 2023 var det statliga anslaget till marknadsföring 104,6 miljoner kronor. Mer info www.visitsweden.com/corporate

Visit Sweden för Press

Presskontakter, pressbilder mm

https://corporate.visitsweden.com/om-oss/kontakta-oss/press-influencers/

Visa alla nyheter