Hoppa till innehåll
Tre personer står och håller i sina cyklar medan de tittar ut över vattnet med slottsliknande byggnader i bakgrunden och grönska omkring dem.
Foto: Tina Stafren/Visit Sweden

Global Sustainability Tourism Council, GSTC

I mars 2021 anslöt sig Visit Sweden till GSTC. Under år 2024 arrangerar GSTC sin internationella världskongress för hållbar destinationsutveckling i Sverige.
Senast uppdaterad:5 februari 2024

Precis som alla näringar behöver turist- och besöksnäringen ställa om och anpassa sig till klimatförändringarna för att säkra långsiktighet och erbjuda hållbara och klimatvänligare upplevelser och transporter.

Samtidigt är en stor del av svenskt näringsliv är väl förberedda och mycket motiverade att ta en konstruktiv roll i den hållbara omställningen och många har kommit långt. Fossilfritt Sverige vill bland annat göra hela Sverige till en permanent världsutställning för fossilfri teknik som andra länder kan använda och inspireras av. En av vår viktigaste exportprodukt i historien, enligt Fossilfritt Sverige.

Visit Sweden ska arbeta för att leda mot ett mer medvetet resande i samarbete med näringen, för att Sverige ska vara en attraktiv och hållbar destination på lång sikt. Visit Sweden anslöt till GSTC år 2021 med hopp om att bidra till och lära sig mer av GSTCs medlemmar, för att på bästa sätt medverka till den hållbara utvecklingen av framtidens turism och resande och för att bättre kunna arbeta med det ramverk för hållbarhet som GSTC erbjuder.

Läs mer om kongressen GSTC2024 - Global Sustainable Tourism Conference i Stockholm 23-25 april 2024

Vad är GSTC?

GSTC bildades år 2007 som ett partnerskap för hållbar turism och initierades av Rainforest Alliance, United Nations Environment Programme (UNEP), United Nations Foundation (UN Foundation), och United Nations World Tourism Organization (UNWTO), tillsammans med en koalition av 32 partners inom turistindustrin. Syftet var att skapa gemensamma, universella och globala hållbarhetsprinciper för turistverksamhet och en standardisering för hållbar turism.

Global Sustainable Tourism Council ansvarar dels för ett ramverk, en global standard, för systematiskt hållbarhetsarbete och utveckling utifrån alla hållbarhetsaspekter, framtaget för destinationer, regioner och länder att på ett systematiskt sätt arbeta med hållbarhet för största möjliga utväxling, öka samarbetet lokalt och skapa förutsättningar för destinationer att utvecklas på långsikt för invånare, besökare och i samhället. Inte för enskilda företag.

De tillhandahåller även en internationell ackreditering av certifieringsorgan för hållbar turism:

 • Grundläggande riktlinjer för destinationer som vill bli mer hållbara.
 • Hjälper konsumenter att hitta/identifiera sunda hållbara turistdestinationer.
 • En gemensam utgångspunkt som bla underlättar för tex. medier att identifiera hållbara destinationer.

Andra kända, globala miljöledningssystem är till exempel ISO 14001 och ISO 26000, en standardiseringsmodell för enskilda företags ständiga förbättring utifrån ett definierat läge. ISO utgår från enskilda företags hållbarhetsarbete utan övergripande koordinering.

Om Visit Swedens medlemskap i GSTC.

GSTCs världskongress till Stockholm år 2024

Visit Sweden har tillsammans med Tillväxtverket ansökt om att Sverige, Stockholm och Kungliga Djurgården ska vara plats för GSTC:s världskongress för hållbar turism år 2024.
GSTCs världskongress för hållbar turism till Sverige år 2024.

Sverige ligger i framkant gällande mer hållbara destinationer

 • Sverige har en tydlig, hållbar vision för svensk turism och besöksnäring: “2030 är Sverige världens mest hållbara och attraktiva resmål byggt på innovation”.
 • I mer än ett årtionde har Sverige legat bland top-tio i det globala Environmental Performance Index från Columbia University och Yale University för sin exceptionellt rena luft och rena vatten samt låga utsläpp.
 • Sverige är ett land som associeras med tillgängliga naturupplevelser och Sverige är rankad som den mest hållbara destinationen i världen, två år på raken enligt internationella undersökningsföretaget Euromonitor Internationals Sustainable Travel Index.
 • Norra Sverige har blivit en arena för hållbar utveckling och framtidsanda med nya, innovativa företag och hållbarhetssatsningar. Besöksnäringen spelar här en betydande roll i platsutvecklingen för att skapa långsiktigt gynnsamma förutsättningar för ett växande och attraktivt samhälle. Inte enbart för besökare, utan även för att attrahera ny arbetskraft och kunskap till regionen.
 • I Sverige finns ett växande intresse för att arbete enligt GSTCs hållbarhetskriterier och destinationer som tex Järvsö, Västerbotten, Destination Åsnen och Kungliga Djurgården arbetar redan med dem.
 • Redan år 2002 lanserades Svenska Nature’s Best vilket blev en av de första kvalitetsmärkningarna för ekoturism i världen. Nature´s Best har varit en viktig intressent i utvecklingen av GSTC.
 • Göteborg har utsetts till världen mest hållbara destination för sjätte året i rad av Global Destination Sustainability Index (GDSI).
 • Stockholm är en internationell föregångare för globala miljö- och klimatinitiativ. Stockholm har utsetts till världens mest hållbara stad 2022 enligt ekonomi- och hållbarhetstidningen Corporate Knights och är en av Europas klimatsmartaste städer enligt en studie gjord av The Economist Intelligence Unit.
 • Som en viktig del av Stockholm välkomnar Kungliga Djurgården över 15 miljoner besökare varje år. Djurgården arbetar brett för långsiktig hållbarhetsutveckling och i september i år tilldelades Kungliga Djurgården som en av två storstadsdestinationer i världen, GSTCs Green Destination Platinum Award för sitt strukturerade arbete med hållbarhet.